Ook in 2023 zet Tritium Advies zich, samen met haar ketenpartners, in voor een asbestvrije woon- werk- en leefomgeving voor de 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig vastgoed van Wonen Limburg. Een mooi voorbeeld dat samenwerken in de sector loont.

Wonen Limburg & Netwerkpartners

Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de gehele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. De woningcorporatie telt zo’n 250 medewerkers en stelt niet de stenen, maar mensen centraal. Vanaf 1 januari 2023 heeft Wonen Limburg het beheer en onderhoud van haar woningen en overig vastgoed ondergebracht bij haar netwerkpartners. Deze groep onderhoudsaannemers heeft als taak te bepalen wat er nodig is om alle woningen van de corporatie in goede staat te houden en waar nodig verbeteringen aan te treffen.

Partners voor asbest

Indien er onderhoud plaatsvindt, komt ook het thema ‘asbest’ in beeld. Wonen Limburg en haar netwerkpartners werken hiervoor samen met acht deskundige asbestbureaus. Tritium en RPS pakken vanaf 2023 gezamenlijk de asbestinventarisaties op. De saneringen worden vervolgens uitgevoerd door BAZ, Asbestsanering Het Zuiden of Laarakkers. Tot slot wordt de vrijgave gecoördineerd door SGI Compliance, RPS en SGS Search. De asbestpartners werken onderling slim samen waarbij openheid en vertrouwen de basis vormt voor de ketensamenwerking.

Asbestregisseur.nl voor procesoptimalisatie

De asbestpartners gaan samenwerken via de webapplicatie Asbestregisseur.nl. Dit is een intelligente en tijdbesparende webapplicatie die woningcorporaties helpt inzicht te krijgen in hun asbestbezit. Ook wordt hiermee het proces omtrent het verwijderen van asbest geoptimaliseerd. De applicatie verenigt de gehele asbestketen: van vastgoedeigenaars tot inventariseerders en van saneerders tot aan inspectiebureaus. Asbestregisseur.nl verzorgt de communicatie met alle ketenpartners waardoor de kans op fouten in het proces wordt geminimaliseerd en deze uiteindelijk geheel kunnen worden voorkomen. Daarnaast wordt het gehele proces geoptimaliseerd waardoor de doorlooptijd van projecten, en daarmee de tijd dat woningen eventueel leeg staan, verkort wordt.

Trots op de samenwerking

Wij zijn trots deel uit te maken van dit innovatieve samenwerkingsproject en trots op met – en voor wie – we werken. Hierdoor kunnen we doen waar we goed in zijn en dat is waar we bij Tritium energie van krijgen.

Asbestinventarisatie bedrijfspand

Wij zijn trots deel uit te maken van dit innovatieve samenwerkingsproject

Asbestinventarisatie nodig?

Wilt u ook gebruik maken van de expertise van ons asbestinventarisatieteam? U kunt via de website contact opnemen met Stein of een asbestexpert. Dit kan via de asbest-sectie of direct, door ons te bellen op: 088 440 2900.

Meer over asbest