Fonds moet huiseigenaren stimuleren om asbestdaken te vervangen

Er komt per volgend jaar een fonds waar huiseigenaren geld kunnen lenen om hun asbestdak te verwijderen. Dit fonds loopt tot 2028 om mensen te stimuleren op korte termijn in actie te komen, zegt staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur. Het fonds wordt betaald door het Rijk, provincies, gemeenten en banken. Het fonds vervangt de subsidieregeling, begin 2019 was het subsidieplafond van 75 miljoen bereikt.

Verbod op asbestdaken

Een verbod op asbestdaken sneuvelde deze zomer in de Eerste Kamer. De kosten voor huisbezitters om hun daken te saneren, zouden niet in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s. Nieuwe maatregelen moeten “verleiden” en niet “verplichten”. Momenteel resteert in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest.

„We gaan dus niet meer verplichten, maar verleiden”, zegt Van Veldhoven in een persbericht. „Hoe ouder een dak is, hoe meer asbestvezels het loslaat. Die kunnen dus in de tuin komen en daarmee worden de daken elk jaar een stukje gevaarlijker.” Volgens de staatssecretaris wordt het bezitten van een huis met een asbestdak bovendien steeds problematischer omdat verzekeringen geweigerd worden. Huizen dreigen dan onverkoopbaar te worden.

Asbestverbod

Asbest mag al meer dan 25 jaar niet meer gebruikt worden als bouwmateriaal, maar zit nog in veel daken van oudere huizen en schuren. Bij verwijdering komen asbestvezels vrij die ziektes als stoflongen en longkanker kunnen veroorzaken. Het verwijderen gebeurt daarom door gespecialiseerde bedrijven, maar daar hebben huiseigenaren niet altijd geld voor. Het nieuwe fonds biedt huiseigenaren de mogelijkheid hier geld voor te lenen

asbestinventarisatierapport Asbestrapport