Asbest is niet altijd gevaarlijk, maar in sommige gevallen is dit wel degelijk het geval. Het is dan ook erg belangrijk om te weten of er ergens asbesthoudend materiaal in zit. Dit schept namelijk duidelijkheid in de vervolgstappen die genomen dienen te worden. Tritium Advies zet hieronder een aantal handige stappen op een rij voor als u het vermoeden heeft dat u asbest verdacht materiaal hebt aangetroffen. Klik hieronder op de voor u relevante zinnen om de bijbehorende teksten in dit handige stappenplan asbest uit te klappen.

Asbestanalyse

Stap 1: Is het asbest?

Omdat asbestvezels levensgevaarlijk kunnen zijn, mogen particulieren en bedrijven asbest niet meer (her)gebruiken, bewaren of verkopen. Hierdoor is asbest sinds 1994 een verboden bouwmateriaal.

Asbest kent meer dan 3500 verschillende toepassingen. Asbesthoudend materiaal is in het verleden veel toegepast in fabrieken, scholen, flats, arbeiderswoningen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen en schuren. De meest voorkomende toepassing zijn:

 • Golfplaten
 • Asbestcementproducten
 • Asbestpapier
 • Isolatiematerialen

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest bestaat vaak uit kleine, naaldachtige vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat het mogelijk is dat u ze niet met het blote oog kunt zien. Asbest herkennen met het blote oog blijft vaak lastig, omdat het materiaal waarin asbest verwerkt is allerlei kleuren kan hebben.

De fabrikant of leverancier van een product en de eigenaar/verhuurder van een huis kan u in sommige gevallen, vertellen of er asbest aanwezig is. Echter, alleen met een microscoop kan u met zekerheid zien of ergens asbest in zit. Een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf kan voor u nagaan of in uw woning asbest zit. Tritium Advies is een gespecialiseerd asbestinventarisatiebureau. Lees hier meer over asbestinventarisatie ! In stap 2 van het stappenplan asbest leest u wanneer het asbest weg moet en wanneer het mag blijven zitten.

Stap 2: Moet het weg of niet?

Hoe ouder een asbestdak, hoe meer asbestvezels vrijkomen door (natuurlijke) verwering. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te vervangen.

Heeft u ander asbestmateriaal, zoals een vensterbank of een pijp met asbest erin? Als het materiaal nog onbeschadigd is dan kan het in sommige gevallen veiliger zijn om het asbest te laten zitten. Wanneer u het asbest verwijderd bestaat pas de kans dat de asbestvezels vrijkomen. Als uw asbestmateriaal wél beschadigd is, is de situatie misschien niet meer veilig en kunt u het asbest beter laten verwijderen. Tritium Advies raadt u aan om altijd een specialist in te schakelen om zeker te weten of u het asbest weg moet halen of juist kunt laten zitten.

Gaat u verbouwen, maar weet u niet of ergens asbest in zit? Of weet u niet hoe u ruimtes met asbestmateriaal veilig dient te gebruiken? Dan kan een gecertificeerd asbestbedrijf een asbestinventarisatie doen. Bij de volgende stap kunt u lezen wie hier verantwoordelijk voor is.

In stap 3 van het stappenplan asbest leest u wie verantwoordelijk is voor het weghalen van de asbest.

Asbestinventarisatie bedrijfspand
offerte opvragen disclaimer en algemene voorwaarden sitemap Privacybeleid Copyright

Stap 3: Wie is verplicht het weg te halen?

Asbest verwijderen

Indien u de eigenaar van het asbesthoudende materiaal bent dan bent u daar ook verantwoordelijk voor. Wanneer het gaat om een asbest dak dan is het belangrijk om te weten of u dit in veel gevallen niet mag doen. Asbest verwijderen dient namelijk in veel gevallen door een gecertificeerd  asbestverwijderingsbedrijf verwijderd te worden. Voordat asbest verwijderd kan worden is een asbestinventarisatie verplicht.

Renoveren of slopen: Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw slopen of renoveren? Van te voren moet duidelijk zijn of er asbest in het gebouw aanwezig is. Hiervoor kunt u een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau voor inschakelen. Na een asbestinventarisatie krijgt u een inventarisatierapport. Hierin staat of de situatie veilig of onveilig is.

Asbest aanwezig, maar situatie veilig

In sommige gevallen is er asbest aanwezig in een object of gebouw maar is de situatie niet gevaarlijk voor de gezondheid. In dit geval kunt u het asbest beter laten zitten. Het is dan wel belangrijk dat u ervoor zorgt dat de situatie in de toekomst ook veilig blijft.

Heeft u het vermoeden dat er ergens asbest in zit maar u bent zelf niet de eigenaar van het materiaal? Zoek dan uit wie de eigenaar is en probeer daar contact mee op te nemen. Enkele voorbeelden kunnen zijn:

Asbest in een gebouw

Wanneer er asbest in een gebouw zit is het mogelijk om de eigenaar van het gebouw zoals uw buren, huisbaas of woningbouwvereniging te benaderen.

Asbest op de openbare weg

Benader in dit geval uw gemeente. Bij veel gemeente is het mogelijk om hier een melding van te maken op bijvoorbeeld hun website.

Asbest op uw werk

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Als u op uw werk asbest tegenkomt dan dient u dit te melden bij uw werkgever. Ook werkgevers dienen zich aan de asbestregels te houden!

Asbest op school

Op de website van Atlas Leefomgeving vindt u een overzicht van asbest in schoolgebouwen.

Wanneer de eigenaar van het asbesthoudende object gaat veranderen, zoals bij de koop of verkoop van onroerend goed, is het verstandig om u zelf de volgende vragen te stellen:

 • Welke partij schakelt een asbestbedrijf in om onderzoek naar asbest te doen?
 • Hoe verdeelt u de rekening met betrekking tot de asbestinventarisatie?
 • Hoe wordt de rekening van een eventuele sanering gedeeld wanneer er asbest moet worden verwijderd?

In stap 4 van het stappenplan asbest leest u hoe en door wie het asbest verwijderd dient te worden.

Stap 4: Asbest weg (laten) halen

Asbestdak

In de volgende gevallen mag u NIET zelf een asbestdak verwijderen:

 • Het dak is groter dan 35 m2.
 • Er liggen dakleien op het dak.
 • Het is te gevaarlijk om het dak zelf te verwijderen.
 • U wilt of kunt u niet houden aan de voorwaarden van uw gemeente.
 • Het gaat om asbesthoudend materiaal in het pand van uw bedrijf.

Asbest in het algemeen

Als u zelf asbestmateriaal wilt verwijderen, moet u zich houden aan de voorwaarden asbest. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat u een sloopmelding dient te maken om uw gemeente te informeren. Tritium geeft u graag asbestadvies wanneer u van plan bent asbest zelf te verwijderen.

Kosten asbest verwijderen

De kosten voor het zelf verwijderen van de asbest  komen voor rekening van de eigenaar van het asbesthoudend materiaal.

Let op uw gezondheid

Het zelf verwijderen van asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid. Asbestvezels kunnen vrijkomen als u bijvoorbeeld gaat zagen, boren of slijpen in asbesthoudendmateriaal. Asbestvezels kunnen zelfs al vrijkomen wanneer u asbestmateriaal verplaatst.

Contact met uw gemeente

Controleer of uw gemeente nog extra asbestregels heeft, bijvoorbeeld over waar u uw asbestafval dient te laten. Er zijn ook gemeentes die gratis beschermende kleding aanbieden.

In de volgende gevallen dient u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen:

 • Het dak is groter dan 35 m2.
 • Er liggen dakleien op het dak.
 • Het is te gevaarlijk om het dak zelf te verwijderen.
 • U wilt of kunt zich niet houden aan de voorwaarden van de gemeente.
 • Het gaat om asbesthoudend materiaal in het pand van uw eigen bedrijf.

In stap 5 van het stappenplan asbest kunt u meer lezen over de kosten voor het verwijderen van asbest.

asbest behandeling
Kosten Asbestinventarisatie asbest onderzoek asbestonderzoek

Stap 5: Kosten asbest verwijderen

Bent u de eigenaar van het asbesthoudend materiaal? Dan bent u er ook verantwoordelijk voor. Hieronder zijn enkele bespaartips gegeven:

 • In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om een sanering samen met uw buren te doen.
 • Vervangt u uw asbestdak? Verhoog uw energielabel en kies meteen voor dakisolatie en/of zonnepanelen.
 • Bij Tritium Advies kunt u geheel vrijblijvend een offerte opvragen voor het inventariseren- of verwijderen van asbest. Wij zullen u gratis van advies voorzien waardoor u altijd kunt kiezen voor de beste en voordeligste methode.

In sommige gemeenten hebben mensen met een uitkering recht op bijzondere bijstand. Wanneer u een uitkering ontvangt kunt u aan uw gemeente vragen of u recht heeft op bijzondere bijstand.