Stort van granuliet in natuurplas Over de Maas

Er wordt zo snel mogelijk gestopt met het storten van granuliet in een natuurplas in de gemeente West Maas en Waal totdat een extern onderzoek klaar is. Dat bleek vandaag tijdens een nieuwe rechtszaak die door de gemeente is aangespannen, meldt de Gelderlander.

Nederzand – het bedrijf dat de granuliet stort – kwam zelf met het voorstel om te stoppen met het storten van granuliet vanwege de onrust bij omwonenden.

Opvullen van plassen

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het opvullen van plassen. In een tv- uitzending van Zembla werd gemeld dat Rijkswaterstaat een rekenfout had gemaakt bij het berekenen van de risico’s van het storten van granuliet. In het slechtste geval zou er 72.000 kilo van de giftige stof acrylamide in het water terechtkomen. De gemeente liet zelf ook onderzoek doen en kwam tot dezelfde conclusie.

Acrylamide

Het gaat om de gevaarlijke stof acrylamide. Deze stof kan vrijkomen uit het chemische bindmiddel dat wordt gebruikt om granuliet, een afvalproduct van de asfaltindustrie, steekvast te maken. Acrylamide geldt als een ‘Zeer Zorgwekkende Stof’, omdat het giftig en kankerverwekkend is. Deskundigen waarschuwen al langer voor de onbekende effecten van het bindmiddel op het water. Voor de vergunningverleners van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland was het in 2019 een van de argumenten om de granulietstort meerdere malen af te wijzen.

Ruimere PFAS-normen