Verwijderen asbestdaken

De verwijdering van zoveel mogelijk asbestdaken voor het definitieve verbod op asbestdaken in Nederland in 2024. Dat beoogt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Na een succesvolle start in 2016 kon zelfs een verhoging van het budget van € 25 miljoen naar € 26,2 miljoen niet voorkomen dat het subsidieplafond nog voor het einde van 2017 werd bereikt.

Het nieuwe budget voor de subsidieregeling asbestdaken voor 2018 bedraagt € 11,3 miljoen. Momenteel behandelt het RVO.nl de aanvragen die in 2017 buiten het budget vielen. Ook kunnen er weer nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend. Arno Smits van asbestinventarisatie bureau Tritium Advies over de regeling: “Met de snelheid waarin de aanvragen momenteel worden ingediend, zal het plafond van het subsidiebudget 2018 in de zomer bereikt zijn. Snel handelen is voor iedereen die nog gebruik wil maken van de regeling, daarom geboden. Als asbestinventarisatiebedrijf onderzoeken wij of het een asbestdak betreft. Op basis van ons asbestinventarisatierapport mag een saneerder aan de slag en na verwijdering kan de subsidie aangevraagd worden.”

Versoepeling subsidieregeling asbestdaken