Het Team Bodemsaneringen staat altijd standby

Een acute melding, direct bellen, handelen en gaan. Spoedsaneringen; projectleider Coen Verbakel is er dol op. “Bij een melding van een calamiteit, die krijgen we vanuit de Omgevingsdienst of de gemeente, gaat het vaak om een drugsafvaldumping. Een drugsafvaldumping wordt officieel als een bodemsanering behandeld. Vindt de start van de sanering binnen 24 uur na melding plaats, dan kan deze volgens minder uitgebreide procedures worden uitgevoerd. Als onderzoeks- en adviesbureau begeleiden wij het proces van het verwijderen van de met drugsafval verontreinigde grond. We zijn altijd voorbereid op een spoedsituatie. Helaas komen deze in de regio Brabant regelmatig voor.”

Een melding = direct actie

Een melding komt vaak ’s ochtends binnen. Coen: “Op dat moment neem ik, of een van de andere projectleiders saneringen, contact op met het betreffende bevoegde gezag en regel ik een aannemer. Daarna bezoek ik met één van onze milieukundig begeleiders nog diezelfde dag de betreffende locatie. Daar werken we volgens BRL SIKB 6001, het protocol voor saneringen. De milieukundig begeleider meet met behulp van een PID-meter (Photo Ionisatie Detector) de vluchtige componenten. Door de metingen, krijgen we een beeld van de hoeveelheid grond die ontgraven moet worden. Dit kunnen flinke oppervlakten zijn.

11 Vrachtwagens vol

Het met behulp van de PID-meter afgebakende gebied wordt volledig ontgraven. De opgegraven grond wordt direct opgeladen en in vrachtwagens afgevoerd. Daarbij kan het aantal vrachtwagens aan grond flink oplopen, tot 11 bij de laatste drugsafvaldump. Coen: “Als je bedenkt dat iedere vrachtwagen circa 19 m³ (30.000 kg) aan los materiaal bevat, is dat bij elkaar een hele berg materiaal die verwijderd en vervangen moet worden. We graven door totdat alle verontreinigde grond, zo ver als mogelijk, is verwijderd. De milieukundig begeleider neemt na afloop controlemonsters voor analyse in het laboratorium. Pas wanneer de analyseresultaten voldoen aan de saneringsdoelstelling, wordt de sanering beëindigd.

Dump zonder zichtbaar afval

In het nieuws zie je meestal de bekende blauwe tonnen waarin drugsafval zit. Naast deze zichtbare dumpingen vinden er echter ook ‘onzichtbare’ drugsafvaldumpingen plaats. Coen: “Dumpers rijden dan met hun busje met achterin vaten drugsafval het bos in. Eenmaal op de afgelegen plek, wordt de kraan opengedraaid en loopt de vloeistof zo de grond in. Zodra het vat leeg is, rijdt het busje weg. Door de herkenbare stank die van de afvalstoffen komt, wordt een locatie alsnog vaak direct opgemerkt. Bovendien kiezen dumpers regelmatig voor dezelfde plekken. Zo hadden we net een grote drugsafvaldump gesaneerd, volgde er een paar weken later op hemelsbreed 100 meter een tweede.“

Altijd voorbereid op een calamiteit

Het team bodemsaneringen waar Coen onderdeel van uitmaakt, is altijd voorbereid op directe actie. Coen: “Dat is onze kracht, dat we altijd ruimte houden voor dit soort calamiteiten. Die dynamiek vind ik ontzettend leuk.”

XTC-afval gevonden op Rullen in Gerwen Drugsdump