Een mooi project in hartje Eindhoven waar een flink aantal afdelingen binnen Tritium Advies aan bij hebben gedragen. Collega’s vanuit Bodem, Ruimtelijke Ordening en geluid  werkten afgelopen half jaar gezamenlijk aan onderzoeken en het bestemmingsplan.

Momenteel is stichting Eindhoven Museum in samenwerking met diverse partijen en bewoners de laatste hand aan het leggen aan de plannen voor Museumpark VONK* in de Genneperparken in Eindhoven. Tritium Advies heeft hiervoor, in samenwerking met Louter, meerdere onderzoeken uitgevoerd en het bestemmingsplan opgesteld.

Historie heeft de toekomst in Eindhoven

Voor Eindhovenaren zijn de Genneperparken een begrip en voor velen hun favoriete natuurgebied in de stad. Het preHistorisch Dorp – wat hier middenin ligt – is al minstens zo populair bij kinderen en hun ouders voor een educatief dagje uit. Volgens Eindhoven Museum ontbreekt op dit moment één plek waar de complete Eindhovense geschiedenis toegankelijk wordt gemaakt voor inwoners, nieuwkomers en toeristen.

Met het VONK* Museumpark moet hier in de toekomst verandering in komen en één gebied de rol van een cultuurhistorisch centrum doen laten vervullen. Hier komen historie, erfgoed, landschap, technologie allemaal samen in één museum over de identiteit van de stad en regio.

Plannen en onderzoeken op vele vlakken

Het team begon zo’n half jaar geleden (eind 2021) met de opdracht en de werkzaamheden en onderzoeken voor Museumpark VONK*. Naast het opstellen van een bestemmingsplan – wat momenteel ter inspraak  ligt – voerden we onder meer onderzoeken en quick-scans uit naar:

  • Bodem
  • Luchtkwaliteit
  • Geluid/akoestiek
  • Water
  • Duurzame verstedelijking
  • Milieu
  • Stikstof (inclusief Aerius-berekening)
  • Externe veiligheid
  • Archeologie en cultuurhistorie (in samenwerking met Transect)

De digitalisering van het bestemmingsplan t.b.v. publicatie werd gedaan in nauwe samenwerking met BraGIS.

Onze collega’s werkten hierbij mee aan het gehele ruimtelijke proces, de regelingen, saneringsplannen en de inhoud van de onderbouwingen.

Verdere uitrol VONK*

De plannen hebben tot 4 augustus ter inspraak en inzage gelegen. Hierover is hier meer te lezen in dit artikel op de website van VONK*. De planning is dat het ‘bestemmingsplan VONK*’ eind dit jaar in de gemeenteraad in stemming wordt gebracht. Het plan en de onderbouwingen die er nu liggen vormen de basis voor het vervolg van het project.

Het team van Tritium Advies dankt de samenwerkende partijen voor de prettige samenwerking rondom dit mooie project.

Museumpark VONK
Teamwork bij Museumpark VONK* in Eindhovense Genneperparken

Museumpark VONK*VONK* biedt een plek in Eindhoven waar de hele geschiedenis en het erfgoed van de stad en regio op een innovatieve wijze kunnen worden beleefd.

Werken bij Tritium

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, energie en duurzaamheid, externe veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest. We zijn o.a. nog op zoek naar nieuwe collega’s voor onze vestigingen in Breda en/of Nuenen.

Bekijk vacatures