Dit waren onze hoogtepunten …

Ook in 2019 is er weer veel gebeurt. In dit nieuwsbericht blikken wij terug naar de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Transitie Öko-Care naar Tritium Asbest.

Voormalig zusterbedrijf Öko-Care en Tritium Advies maakte al langere tijd gebruik van elkaars expertise wat resulteerde in een steeds nauwere samenwerking. Sinds 1 januari 2019 versterken onze adviseurs elkaar in het vinden van duurzame oplossingen op het gebied van bouwen, asbest en milieu. Als één organisatie werken we aan een schone en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Tritium heeft een ondernemingsraad (OR) gekregen.

Sinds februari 2019 heeft Tritium Advies een OR gekregen. Eén van onze kernwaarden als organisatie is betrokkenheid. De OR geeft daar intern nog meer invulling aan. Het past ook bij de wijze waarop we binnen Tritium Advies reeds met elkaar werken: we doen het allemaal samen!

Verhuizing Tritium Nuenen

Dit jaar hebben we een compleet, duurzaam gerenoveerd pand betrokken. Onze nieuwe uitvalsbasis in Nuenen sluit naadloos aan bij wie we zijn en waar we voor staan: een open, no-nonsense organisatie met oog voor kwaliteit, persoonlijke aandacht en duurzaamheid. #Trots!

20 nieuwe collega’s

Ondanks de personeelskrapte waar iedereen mee te maken heeft, heeft Tritium Advies de mogelijkheid gehad om het personeelsbestand uit te breiden. Om onze groeiambitie waar te maken en de doorlooptijden voor onze klanten te verminderen, hebben we dit jaar bijna 20 nieuwe collega’s verwelkomt bij Tritium Advies.

PAS & PFAS crisis

In korte tijd hebben we in de sector met twee problemen te maken. Als eerste was daar de PAS, oftewel het Programma Aanpak Stikstof. In mei 2019 werd bekend dat dit programma niet deugt. Vervolgens kregen we te maken met PFAS. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Door emissies en incidenten zitten de stoffen nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Er gloort echter licht aan de horizon. De overheid heeft aangekondigd weer een drempelwaarde voor Stikstof in te voeren en met nieuwe normen te komen voor PFAS. In 2020 zullen we uiteraard alle ontwikkelingen op beide gebieden met u blijven delen!

Projecten:

Als onderzoek- en adviesbureau adviseren en helpen wij door heel Nederland onze klanten bij het oplossen van de complexe uitdagingen van deze tijd. Vanuit een netwerk van 5 vestigingen werken onze 80 specialisten en adviseurs aan een betere leefomgeving voor iedereen, voor nu en later. Wij voeren jaarlijks ruim 2.000 projecten op het gebied van bouwen, milieu en veiligheid uit . In deze projecten streven wij naar maximale waardecreatie. Dit betekent duurzame oplossingen voor de maatschappij, klantwaarde voor onze opdrachtgevers en kansen voor talentontwikkeling voor onze medewerkers.

Bedankt!

Wij kijken met veel plezier terug op de samenwerking met u in het afgelopen jaar, maar zien vooral uit naar wat 2020 ons gaat brengen. Laten we samen verder bouwen aan een waardevolle toekomst! Namens het hele team wenst Tritium Advies u en de uwen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Terugblik op 2019