John van Engelen staat al 23 jaar aan het roer bij Tritium Advies. In dit interview blikken we samen met hem terug op de belangrijkste ontwikkelingen binnen Tritium in het afgelopen jaar. Meerdere opvallende nieuwsfeiten markeerden het afgelopen jaar: de ingebruikname van ons nieuwe, duurzame pand in Breda, de aanhoudende drukte op alle afdelingen, de krapte op de arbeidsmarkt en het uitstel van de Omgevingswet waren er hier een aantal van.

Hoe kijk je terug op 2022?

“Het was wederom een bewogen maar erg productief jaar. Door de aanhoudende drukte op alle afdelingen hebben we samen ontzettend veel (en nuttig) werk verzet. Ik vind het knap om te zien dat we ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt er toch weer in geslaagd zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening verder uit te bouwen en te versterken. Het afgelopen jaar hebben we daarnaast met diverse initiatieven, waaronder Tritium Fit, de band tussen collega’s onderling verder versterkt. Bovendien zorgen dit soort initiatieven dat collega’s zich zowel fysiek als mentaal (nog) beter gaan voelen, en dat slaat aan. Het maakt mij als directeur enorm trots om te zien dat het gehele team, ondanks de drukte, zich met zoveel toewijding en plezier inzet voor het bedrijf, onze opdrachtgevers en onderlinge verbinding.“

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het personeelsbestand toch weer gegroeid?

“Ja, dat klopt. Afgelopen jaar hebben we de collega’s van TOP-Consultants mogen verwelkomen in ons nieuwe kantoor in Breda en we hebben daarnaast nieuw talent aangetrokken. Ik zie dat de samenwerking tussen collega’s van TOP-Consultants en Tritium Advies steeds vaker wordt (op)gezocht en gevonden. In 2023 wil ik de synergie-effecten tussen beide en andere bedrijven nog beter benutten. Ook hebben we dit jaar een nieuwe “Werken bij video” opgenomen die in anderhalve minuut een goed beeld geeft van hoe het is om hier te werken. Groei is voor mij nooit een doel op zich, maar het is wel de zuurstof voor een onderneming. Het is namelijk simpelweg ontzettend leuk en motiverend om in een dynamische en groeiende omgeving samen te werken.”

Terugblik 2022 vooruitblik 2023

“Groei is voor mij nooit een doel op zich, maar het is wel de zuurstof voor een onderneming.”

Terugblik 2022 Tritium Advies

“Liever een korte schrik dan een lang misverstand”

Toch neem je wel afscheid van twee kantoorlocaties; hoe rijmt dat met jouw visie en de groei?

Dat klopt. De collega’s op die vestigingen werkte voornamelijk vanuit huis of op locatie bij onze opdrachtgevers. Met het oog op een betere samenwerking, minder reistijd en een efficiënter en duurzamer gebruik van de beschikbare werkruimten nemen wij vanaf januari 2023 afscheid van de kantoorlocaties in Neer en Arkel. De vestigingen in Breda, Nuenen en Rijkevoort zijn grote, moderne en energiezuinige vestigingen; deze drie vestigingen gebruiken geen gas meer. De kantoorgebouwen zijn voorzien van de nieuwste technologieën om het werk prettiger én efficiënter te maken. De kantoren zijn ontmoetingsplekken voor zowel collega’s als klanten waar innovatie en verbinding wordt gestimuleerd. Naast dat dit ons verschillende besparingen oplevert, blijken onze medewerkers hier productiever én met meer plezier te werken.”

Hoe behoud je de bedrijfscultuur?

“Ondanks dat een bedrijfscultuur dynamisch is, proberen wij deze toch jaarlijks te formuleren in ons jaarplan. Vriendschap, plezier en het ontplooien van persoonlijk talent zijn echt zaken die ik in alle facetten van onze organisatie zie terugkomen. We proberen daarnaast onze successen samen te vieren. Zo hebben we dit jaar tijdens ons personeelsfeest met het gehele team in het hart van Eindhoven gedanst & overnacht bij Domusdela en reisden we voor ons teamuitje met de trein naar München. Zulke dingen vergeet je niet. Om de 2-3 jaar houden we daarnaast een medewerkerstevredenheidsonderzoek waar ik als werkgever veel waarde aan hecht. Ook dit jaar heb ik weer waardevolle feedback ontvangen die onze organisatie op korte en langere termijn zullen versterken. Ook hebben we een zogeheten ID-Scan laten uitvoeren door DeltaZuid. Dit onderzoek legt de in- en externe waardes van onze organisatie vast: hoe zien de medewerkers Tritium? En waarom doen we wat we doen, wat drijft ons? De resultaten van de ID-Scan bieden een basis van waaruit we intrinsieke doelstellingen kunnen formuleren. Goed voor focus, houvast en inzicht in ons onderscheidend vermogen.

De omgevingswet is weer uitgesteld, hoe kijk jij hier tegenaan?

“De invoering van de Omgevingswet is inderdaad opnieuw uitgesteld. Natuurlijk moet de vraag ‘of we er klaar voor zijn’ indringend worden besproken. Echter, wie daarbij 100 procent zekerheid zoekt, hoeft nooit meer aan een wetswijziging of stelselherziening te beginnen. Door deze eenzijdige focus is er nauwelijks nog aandacht voor het waarom van de Omgevingswet en de keerzijde van uitstel of mogelijk zelfs afstel. Keuzes rondom stikstof, wonen, bereikbaarheid, klimaat, economie, energie, geluid, veiligheid, et cetera hangen – steeds meer – samen. De duurzame toekomst van Nederland kan niet zonder een samenhangende weging van de uiteenlopende belangen die raken aan onze fysieke leefomgeving. Ik pleit daarom liever voor een korte schrik dan een lang misverstand”.

Hoe ziet 2023 er volgens jou uit?

Ik merk dat er op dit moment veel externe factoren c.q. bedreigingen spelen of mogelijk op ons afkomen waar ik als ondernemer weinig invloed op heb. De inflatie & stijgende energieprijzen, de oorlog in Oekraïne, de arbeidskrapte & vergrijzing en het woningtekort zijn zomaar een aantal zaken waar niet alleen ik, maar ook mijn collega’s mee geconfronteerd worden. Ik hoop dat ik als werkgever in 2023 een aantal van die zorgen en onrust bij mijn werknemers kan weghalen. Ik ben ervan overtuigd dat het, ook met een mogelijk naderende recessie, blijft lonen om kwaliteit te leveren. ‘Kwaliteit’ is een moeilijk te definiëren begrip. Voor mij draait kwaliteit om iedere ervaring en interactie van een partner of klant met onze organisatie. De kwaliteit van onze onderzoeken- en adviezen is hier maar één aspect van. Kwaliteit is onderdeel van onze cultuur en hangt dus af van onze mensen. Het is niet alleen een kwestie van ervaring en vaardigheden, maar ook van mentaliteit, houding en aanpak. Hoe wij ons talent zoeken, selecteren en tot ontplooiing laten komen, vormt de basis voor het leveren van kwaliteit in onze waardeketen. Kwaliteit leveren is een welhaast natuurlijke gewoonte voor mensen binnen Tritium Advies. In snel evoluerende sectoren als de onze is stilstand achteruitgang. Kwaliteitsverbetering is niet eenmalig, maar een immer voortdurend proces.”

Wat wordt jouw speerpunt van 2023?

“In 2023 wil ik onze bedrijfsprocessen daar waar mogelijk verder gaan automatiseren. Binnen ons bedrijf zijn er nog een aantal bedrijfsprocessen die (deels) handmatig worden uitgevoerd, terwijl de techniek er is om het automatisch te laten doen. Dit zal ons uiteindelijk tijd, geld en uiteraard enige frustratie schelen. Daarnaast verkleint procesautomatisering de kans op fouten. Als onze mensen beter ondersteund worden door efficiënte software zijn zij minder tijd kwijt aan arbeidsintensieve en repetitieve handelingen en kunnen ze juist doen waar ze goed in zijn. Dankzij hun vakbekwaamheid, bevlogenheid en doorzettingsvermogen maken we namelijk met elkaar écht het verschil.

Ook wil ik in 2023 nog meer gaan samenwerken met collega bedrijven. Dat doen we nu al veel. Zo hebben we met marktpartijen de Asbestregisseur.nl (mee)ontwikkeld en werken we nadrukkelijk samen met een aantal bureaus om gezamenlijk invulling te geven aan grotere projecten. Door samen te werken vergroot je je slagkracht, vakkennis en flexibiliteit.

Welk inzicht uit 2022 neem je mee naar 2023?

“We werken dan wel met de nieuwste onderzoekstechnieken en hoogwaardig materieel om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar het zijn uiteindelijk onze mensen die het hem doen. Dankzij hun bevlogenheid, passie en deskundigheid maakt dit team sámen het verschil en zorgen we voor een veiligere, gezondere en duurzamere leefomgeving. Ik wil dan ook graag van dit moment gebruikmaken om alle Tritium, TOP en Daemen collega’s te bedanken voor hun inspanningen gedurende een mooi en sterk afgelopen jaar. Hier staat (of zit) een erg trotse directeur.”

John van Engelen

“Hier zit een erg trotse directeur”