De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is in aantocht. Wat zijn de gevolgen?

In 2017 is BouwKwaliteit Plus vooruitlopend op de politieke besluitvorming gestart met een aantal themasessies, gebaseerd op de veranderingen die al langer gaande zijn op het gebied van de organisatie en verantwoordelijkheid van bouwtoezicht. Dit toezicht is de afgelopen decennia het domein geweest van de gemeenten en deskundigen namens de opdrachtgever. Dit gaat grondig veranderen nu de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen er aan komt. Wat betekent dit voor u?

Geen Bouw- en Woningtoezicht meer

De Eerste Kamer heeft op 14 mei jl. ingestemd met de wet. De bedoeling is dat deze in 2021 van kracht wordt. De plantoetsing en controle op de bouw gaan verzorgd worden door een geaccrediteerde private kwaliteitsborger. Als het zover is moet de aannemer bij de oplevering van het bouwwerk aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. De aannemer dient een bouwdossier over te dragen voor het verkrijgen van de prestatieverklaring voor ingebruikname. Opdrachtgevers krijgen betere mogelijkheden om de aannemer de tekortkomingen te laten herstellen wanneer blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd.

Meer aandacht voor het bouwproces

De regels waaraan een bouwwerk moet voldoen veranderen niet. Echter de privatisering van het toezicht en aanscherping van de aansprakelijkheid van de aannemer vragen om een goed gestuurd bouwproces. Gemeenten, aannemer, adviseurs en kwaliteitsborger zullen hier de samenwerking moeten zoeken om de elkaar te behoeden voor onnodige juridisering en overbodige kosten. BouwKwaliteit Plus ondersteunt alle partijen die hiermee serieus aan de slag willen. Dit doen we middels actuele themasessies en projectgerichte ondersteuning.

Proefprojecten

Sinds 2015 zijn er al diverse pilotprojecten van start gegaan. Begin dit jaar heeft het ministerie een bestuursakkoord gesloten met de gemeenten waarin is afgesproken dat de beoogde werkwijze zal worden beproefd door middel van proefprojecten. De bedoeling is dat 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1 als proefproject uitgevoerd gaan worden. Een uitgelezen mogelijkheid dus voor ontwikkelaars, corporaties en aannemers om hiermee te oefenen voordat het echt zover is. Wilt u een proefproject uitvoeren? BouwKwaliteit Plus helpt u graag op weg.

Themasessies

BouwKwaliteit Plus organiseert samen met juristen en specialisten op het gebied van bouwcontrole voor gemeenten, opdrachtgevers, aannemers, architecten en adviseurs de volgende themasessies:


Basis kwaliteitsborging

Wat is kwaliteitsborging, en wie is hiervoor verantwoordelijk? Met uiteraard de essentie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, en de mate waarin iedere partner in het bouwproces hiermee te maken gaat krijgen. Welke afspraken zijn er gemaakt in het bestuursakkoord over de proefprojecten, en hoe kom je hiervoor in aanmerking?

Data en locatie:

26 september Gemert 15:00 – 17:00 uur
22 oktober Breda 15:00 – 17:00 uur
26 november Den Bosch 15:00 – 17:00 uur

Juridische aspecten

Aan de orde komen onder meer aansprakelijkheid na oplevering , aanvulling van de waarschuwingsplicht van de aannemer, informatieplicht aannemer over zekerheid of verzekering, en de aanlevering van het opleverdossier. Maar ook de positie van de kwaliteitsborger. Wie moet deze contracteren en wat is de inhoud hiervan?

Data en locatie:

26 september Gemert 18:00 – 20:00 uur
22 oktober Breda 18:00 – 20:00 uur
26 november Den Bosch 18:00 – 20:00 uur

Bouwdossier

Hoe moet het bouwdossier er uitzien? Er is onderscheid tussen het dossier bevoegd gezag en het consumentendossier. De wet regelt niet exact wat in het opleverdossier moet zijn opgenomen. Wat kun je als aannemer hierover met de opdrachtgever afspreken?

Data en locatie:

10 oktober Gemert 15:00 – 17:00 uur
5 november Breda 15:00 – 17:00 uur
10 december Den Bosch 15:00 – 17:00 uur

Bouwkwaliteit in de praktijk

Praktische informatie om aan de slag te gaan als opdrachtgever of aannemer, en de betekenis die architecten, adviseurs, directievoerders en traditionele opzichters hierin kunnen hebben. Hoe maak je een werkbaar keuringsplan? Met praktijkvoorbeelden, tips en een stappenplan.

Data en locatie:

10 oktober Gemert 18:00 – 20:00 uur
5 november Breda 18:00 – 20:00 uur
10 december Den Bosch 18:00 – 20:00 uur

Kosten

Kosten per middag- of avondsessie bedragen € 175,- . Indien u de middag en avondsessie bijwoont bedragen de kosten € 325,- . De kosten voor het volledige programma verdeeld over twee dagen bedragen € 595,-. Bedragen exc. BTW en incl. warme maaltijd tussen 17:00 en 18:00 uur. Wilt u meer weten hierover kijk op www.bkplus.nl, mail naar info@bkplus.nl of bel 0492 820 999.

Aanmelden
Themasessies Kwaliteitsborging