Gemeenten en Provincie bepalen voortaan samen waar in Limburg nieuwe huizen, winkels en kantoren komen en waar en hoe nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Dat blijkt uit een overeenkomst, die inmiddels is gesloten tussen alle Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg met betrekking tot de regionale uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Het gezamenlijk optrekken is nodig omdat Limburg voor enkele uitdagende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven staat. Zo zijn er op plaatsen teveel woningen, winkels en kantoren, met als gevolg leegstand. Veel inwoners krijgen hun woning niet meer verkocht, met dalende vastgoedwaarden en hypotheken die onder water te staan als gevolg. De overeenkomsten vloeien voort uit het zogeheten Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Dat plan is afgelopen jaren al samen met de gemeenten opgesteld. Het biedt uitzicht op de toekomstige ontwikkelingen in Limburg op het gebied van wonen, werken, recreatie en natuur. Dat plan wordt nu door de gezamenlijke gemeenten en Provincie op detailniveau uitgewerkt (bron: Provincie Limburg).

Bestemmingsplan en bestemmingsplannen