Mooiland is een woningbouwcorporatie die ruim 50.000 mensen in 22.500 woningen door heel Nederland huisvest. De woningen die voor 1994 gebouwd zijn worden geclassificeerd als asbestverdacht. Voor die tijd was asbest nog een veel gebruikt materiaal in de bouw. De veiligheid en gezondheid van alle bewoners staat bij Mooiland hoog in het vaandel. Met deze overtuiging spoort Mooiland asbest dat gevaarlijk is voor de gezondheid op, en zorgt dat dit veilig verwijderd wordt. Het opsporen en verwijderen van asbest is aan strenge regels gebonden. Mooiland werkt daarom samen met gespecialiseerde ketenpartners om dit proces zo goed en volledig mogelijk te laten verlopen.

Asbest regisseur

Op 1 maart 2019 heeft Mooiland de asbest regisseursrol toebedeeld aan twee partijen. Sindsdien coördineren Tritium Advies en SGS- Search alle asbesttrajecten. Naast de regisseursrol voert Tritium Advies ook de asbestinventarisaties uit. Op het moment dat er in een woning asbest wordt gevonden schakelt Tritium Advies één van de vaste ketenpartners (Asbestsanering het Zuiden of Belas) in om het asbest te laten saneren. Na de asbestsanering voert KIWA een eindcontrolemeting en visuele inspectie uit conform NEN 2990, dit om te controleren of de opgeleverde saneringslocatie voldoet aan de geselde eisen in de normering. Tot slot schakelt Tritium Advies in sommige gevallen nog een bouwkundige aannemer in, om bijvoorbeeld kleine reparatiewerkzaamheden uit te laten voeren. Nadat alle processen volledig doorlopen zijn, kan het asbestproject definitief afgesloten worden.

Moderne software

Om de samenwerking tussen de ketenpartners te bevorderen en de doorlooptijd van asbesttrajecten te verminderen, maken alle ketenpartners gebruik van de Asbestregisseur.nl. Deze webapplicatie communiceert automatisch met alle betrokken partijen waardoor elke ketenpartner precies weet wanneer ze aan zet zijn. Hierdoor wordt de leegstand in woningen beperkt en tot een minimum gereduceerd. Omdat het gehele asbestproces digitaal wordt doorlopen, genereert het systeem ook andere waardevolle (financiële) inzichten over de werkelijke asbestkosten. Met deze informatie kunnen onderhoudsbudgeten worden opgesteld op basis van de werkelijke asbestinformatie waardoor partijen niet voor financiële verrassingen komen te staan.

Voortzetting samenwerking

Bij Tritium Advies zijn we trots op de projecten die we uitvoeren. En trots op met – en voor – wie we werken. In opdracht van fijne klanten kunnen we doen waar we goed in zijn. Daar krijgen we energie van. Deze week hebben we daarom met al onze ketenpartners de contracten voor 2021 verlengt. En daar … hoort uiteraard een glaasje champagne bij.

Asbestinventarisatie bedrijfspand

Werken bij de Tritium Advies

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, energie en duurzaamheid, externe veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest.

Bekijk nu onze vacatures