We zijn verheugd te kunnen melden dat wij per 13 september 2021 begunstiger zijn van Stichting RIONED. De stichting is een koepelorganisatie die in heel Nederland zorgdraagt voor al ons afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. Een stichting waar iedereen – van de vakwereld tot bewoners tot politieke besluitnemers – belang bij heeft.

Kennisuitwisseling ten behoeve van waterbeheer

De begunstiging is het startschot voor een samenwerking waar Stichting RIONED en Tritium Advies baat bij zullen hebben. Zo hebben wij vanaf nu toegang tot de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties van RIONED. Dit geeft ons nog meer inzicht in bijvoorbeeld diepgaandere kennis over waterbeheer en doorlatendheidsonderzoek. Tevens kunnen onze collega’s vanaf nu aanwezig zijn bij seminars en webinars van RIONED om zo als eerste op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in waterbeheer en -onderzoek. Kennis die wij weer meenemen naar onze klanten.

Door onze support kan RIONED op haar beurt beter onderzoek doen naar de ontwikkeling van (meet)methoden en technieken die het waterbeheer in Nederland naar een nog hoger niveau tillen. In eerste instantie zullen we bijvoorbeeld samenwerken aan de optimalisatie van de module voor doorlatendheidsonderzoek (onderdeel van bodemonderzoeken). Verder is onze bijdrage van belang ter verbetering van voorlichting aan pers, politiek en bewoners. Ook dragen wij met onze kennis en inzichten ‘uit het veld’ bij aan de totstandkoming van nieuwe producten voor de sector riolering en stedelijk waterbeheer. Sectoren die op dit moment in Nederland van groot belang zijn. Kortom: voor beide partijen een samenwerking om naar uit te kijken!

Wil je meer weten over Stichting RIONED en wat zij doen? Klik dan hier om hun website te bezoeken.

Logo RIONED