Jaarverslag in cijfers

Graag laten we u cijfermatig zien wat er in 2019 in onze organisatie is gebeurd. Als onderzoeks- en adviesbureau verzamelen we graag cijfertjes en feiten. Middels deze Infographic laten we u graag zien wat wij in 2019 hebben gerealiseerd.

Projecten

Bij Tritium Advies zijn we trots op de projecten die we uitvoeren. En trots op met – en voor – wie we werken. In opdracht van fijne klanten kunnen we doen waar we goed in zijn. Daar krijgen we energie van. In 2019 hebben we in totaal 3.480 projecten kunnen afronden.

Personeel

Bij Tritium waarderen we eigenheid, autonomie en zelfstandig denken waarbij we het aandurven om risico’s te nemen. We ontdekken wat werkt en wat juist niet. Door buiten de gebaande paden te lopen, en door kritisch en zelfkritisch te durven zijn. We hebben de moed om een ander geluid te laten horen en ernaar te luisteren, ongeacht wie je bent. Daarbij halen we het beste in elkaar naar boven en stimuleren we ondernemerschap van ieder van onze 73 collega’s.

CO2 uitstoot

CO2 neutraal en klimaatneutraal zijn veelgebruikte termen als we praten over het beperken van de opwarming van de aarde. Om een volledige CO2 neutrale organisatie te kunnen worden, moeten drastische veranderingen doorgevoerd worden. Het transitieproces is complex maar haalbaar door de bereidheid, passie van onze collega’s en de continue verbeteringsdrang voor onze bedrijfsvoering. In 2019 was de totale CO2 uitstoot van Tritium 246,78 ton. De meeste CO2 uitstoot komt van ons wagenpark. Middels moderne fleetmanagement-technologie proberen we deze CO2 uitstoot te verkleinen.

Veiligheid

Tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden in het milieu hebben we regelmatig te maken met potentieel gevaarlijke situaties. Ook worden onze veldmedewerkers blootgesteld aan andere risico’s, zoals verkeer, gereedschappen en bouwterreinen. Het kwaliteitssysteem van Tritium Advies is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015. Hierbij registreren wij ongevallen, bijna ongevallen, gevaarlijke situaties en verbetervoorstellen. In 2019 hebben we 5 ongevallen geregistreerd en 1 gevaarlijke situatie. Om de veiligheid van onze mensen te borgen, organiseren we één keer per maand een toolbox waarin we hen leren de gevaren in het veld te herkennen, te minimaliseren en te voorkomen.