Jaarverslag in cijfers

Graag laten we u cijfermatig zien wat er in 2020 in onze organisatie is gebeurd. Als onderzoeks- en adviesbureau verzamelen we graag cijfers en feiten. Met deze infographic laten we u graag zien wat wij in 2020 hebben gerealiseerd.

Projecten

Ondanks de heftige effecten van de pandemie op de gehele economie, zijn wij blijven doen, waar wij goed in zijn; onze klanten van A tot Z ontzorgen bij vraagstukken op het gebied van bouwen, veiligheid en milieu. We hebben dit jaar in totaal 3.657 projecten naar tevredenheid van onze opdrachtgevers afgerond. In totaal hebben we een omzetstijging van ca. 19% kunnen realiseren t.o.v. 2019.

Personeel

Onze medewerkers staan op één en dat zien al onze klanten terug in onze projecten en in onze dienstverlening. Om de goede ‘vibes’ binnen onze organisatie vast te houden en verder te ontwikkelen zijn we gestart met een tweetal initiatieven, voor en door onze medewerkers. We hebben de Tritium Academy opgericht; een opleidingsportaal waar onze eigen medewerkers hun behoeften naar kennis en ontwikkeling nog meer kunnen vervullen. Daarnaast hebben we Tritium Fit opgericht, een initiatief waarbij onze collega’s zich zowel fysiek als mentaal (nog) beter gaan voelen. Tot slot waarborgt Tritium Advies een cultuur van gelijke kansen. Diversiteit en inclusie zijn essentieel voor al onze 76 collega’s.

CO2 uitstoot

Tritium Advies heeft de ambitie haar CO2-emissies drastisch te verminderen. Ook dit jaar hebben we stappen gezet om onze CO2 ‘footprint’ te minimaliseren en beter te beheersen. In 2020 was de totale CO2 uitstoot van onze gehele bedrijfsvoering 210,94 ton. Ondanks de groei van ons bedrijf hebben we een reductie van 14,5% c CO2 kunnen bersparen t.o.v. 2019. Dit als gevolg van interne maatregelen waarbij consequent gestuurd is op schoner werken als bedrijf. Uiteraard moeten we ook een slag om de arm houden; door de pandemie zijn er ook minder klantenbezoeken geweest. Ook zijn we minder op kantoor geweest waardoor het energieverbruik is afgenomen.

Veiligheid

Tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden in het veld en op de werkvloer hebben we regelmatig te maken met potentieel gevaarlijke situaties. Onze buitendienstmedewekers (w.o. veldwerkers, ecologen, DIA’s en projectleiders worden blootgesteld aan diverse risico’s, zoals fysieke belasting, aanrijdingsgevaar, elektrisering, vallen van hoogte e.d. Het kwaliteitssysteem van Tritium Advies is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA* [2017] en diverse beoordelingsrichtlijnen op het gebied van bodem. In 2020 hebben we 2 ongevallen geregistreerd ten opzichte van 5 in 2019. We hebben hiervan geleerd en hebben maatregelen getroffen om de interne veiligheid nog verder te verbeteren.

Vergelijk met 2019