Ondernemingsraad

De OR van Tritium bestaat inmiddels al meer dan 1 jaar. Na de laatste personele wisselingen is collega Nathan Verdijk begin deze maand aangesteld als (nieuwste) OR- lid. Hieronder lees je hoe dit tot stand is gekomen en wat de doelstellingen van Nathan zijn binnen de OR!

Vanwaar je interesse voor de OR?

“Ik heb nooit eerder een dergelijke rol mogen vervullen, maar ik denk dat mijn eigenschappen en kwaliteiten een goede toevoeging zullen zijn op het huidige OR-team. Collega’s waarderen met name mijn kritische blik op zaken en mijn enthousiaste houding. Deze eigenschappen wil ik meenemen naar de OR om Tritium nog sterker en beter te maken. Tritium is vanuit het verleden een organisatie met een familiaire bedrijfscultuur. De collega’s voelen aan als familie, iedereen is bereid om voor elkaar te lopen. Ik vind het erg belangrijk om aan deze mooie bedrijfscultuur aandacht te (blijven) besteden zodat we deze normen en waarden niet uit het oog verliezen. Ondanks dat we als organisatie blijven groeien moeten we dit soort waardevolle zaken in stand blijven houden”.

Wat zijn je doelstellingen binnen de OR?

“Ik zie de OR als een cruciaal orgaan van de onderneming die zorgt voor een wisselwerking tussen directie en de medewerkers. Een directe communicatielijn waar bijvoorbeeld beslissingen van de directie getoetst kunnen worden bij de medewerkers en opmerkingen/beleving van de laatste, vertaald kunnen worden naar de directie. De directie kan bijvoorbeeld een logisch besluit nemen, maar door onjuiste communicatie kan dit helemaal verkeerd vallen bij de medewerkers. De OR kan hierin een rol als ‘vertaler’ vervullen, de nodige toelichting geven en draagvlak creëren. Je werkt dus altijd vanuit beide kanten.

Een persoonlijke speerpunt voor mij is het behouden van onze mooie bedrijfscultuur. Openheid, eerlijkheid en het willen werken voor elkaar. Ik zou graag willen zien dat iedereen, zowel binnen als buiten de organisatie deze eigenschappen herkent in de organisatie.  Dit is mogelijk door te blijven investeren in onze mensen, zij moeten het namelijk doen. De ideale werkomgeving creëren en behouden dat is een doelstelling die ik graag samen met mijn OR-teamleden wil gaan realiseren”.

Wat kan de OR specifiek betekenen voor de medewerkers?

“De OR is een klankbord voor de directie en treedt op als een spreekbuis namens alle medewerkers. Zo zijn er veel projecten die we willen gaan realiseren. Beetje bij beetje willen we op alle vestigingen van Tritium, samen met de directie de ideale werkomgeving creëren. Onze directie bepaalt samen met de medewerkers het beleid en de visie van de organisatie. Het beleid en de visie moeten namelijk herkenbaar zijn voor alle mensen binnen het bedrijf.  De OR zorgt voor de nodige input vanuit onze medewerkers. Waar gaan we naar toe als bedrijf? Wat willen we uitdragen naar de markt? We willen er graag voor zorgen dat al onze collega’s hier een actieve bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast willen we ervoor zorgdragen dat alle arbeidsrechtelijke randvoorwaarden voor al onze collega’s optimaal zijn. We hebben wettelijk gezien recht op inzage en advies, gelukkig ziet de directie ons als een gelijkwaardige partner en is de samenwerking zeer prettig. We weten goed wat we aan elkaar hebben”.

Kan iedereen OR- lid worden?

“Ja, dat kan! Ieder drie jaar worden er verkiezingen gehouden. Je kunt jezelf verkiesbaar stellen en eventueel campagne voeren. Doormiddel van een officiële stemming met stembiljetten wordt de OR verkozen. Doormiddel van ludieke posters heb ik in 2019 geprobeerd mijn verkiezingsmotto kenbaar te maken; ‘Voor een heldere kijk, stem Verdijk!’.

Je bent pakweg 2-4 uur per week bezig voor de OR, afhankelijk van wat er speelt binnen de organisatie. Je krijgt een cursus van een externe adviseur met betrekking tot de mogelijkheden en ‘tools’ die je tot je beschikking hebt als OR lid”.

Nathan Verdijk

projectleider bodemonderzoek adivseur

Een persoonlijke speerpunt voor mij is het behouden van onze mooie bedrijfscultuur

Contact

Belangrijk om te vermelden; je kan de OR bereiken via e-mail: OR@tritium.nl, telefonisch en natuurlijk in persoon. De OR-leden zijn allen zeer benaderbaar, als je het prettig vindt kan je zelfs via onze internetpagina, anoniem je vraag/opmerking versturen. We zijn er voor onze collega’s via allerlei wegen, hopelijk tot ziens!

Ga naar de website van de OR