Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten

Met een algemeen slagingspercentage van slechts 40% is het extra knap dat onze drie examenkandidaten Pauke van der Stelt, Rolf Liebregts en Martin Hoskens allemaal in één keer geslaagd zijn voor het door CROW afgenomen examen R-DLP. Deze drie veiligheidsexperts op saneringsgebied mogen zichzelf vanaf nu Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten noemen. Een belangrijke erkenning want volgens de CROW-400 richtlijn ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ mag bij een -mogelijk- risicovolle sanering vanaf 1 januari 2019 alleen een DLP’er worden ingezet met aantoonbare kennis van de regels rondom het zorgvuldig, veilig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodem. Om die kennis aan te kunnen tonen, moet de DLP’er geslaagd zijn voor het speciaal daarvoor door CROW ontwikkelde R-DLP examen. Daarna mag diegene zichzelf Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten, ofwel R-DLP’er noemen.

Inzet R-DLP’er per 1 januari 2019 verplicht

Waar 2018 nog als een overgangsjaar voor het werken volgens de CROW-400 richtlijn geldt, is met de ingang van het nieuwe jaar de inzet van een R-DLP’er bij saneringen in de zwaardere veiligheidsklassen verplicht. Extra taken van de R-DLP’er bestaan onder andere uit het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen.

Heeft u een veiligheidsvraagstuk rondom een sanering van verontreinigde bodem en wilt u deskundige ondersteuning bij een sanering? Martin, Rolf en Pauke weten u precies te vertellen hoe u de juiste veiligheidsmaatregelen neemt.

R-DLP'er (geregistreerd deskundig leidinggevende Projecten (2)