Is er een duidelijke relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijke aanwezigheid van asbest?

Dat is een vraag waar Tritium Advies, samen met verschillende bedrijven, onderzoeksbureaus en overheden met behulp van een landelijk onderzoek het antwoord op hoop te vinden. Hoofddoelstelling van het onderzoek is om te verifiëren, te weerleggen of te nuanceren dat de relatie tussen de aanwezigheid van bepaalde typen puin tot de aanwezigheid tot de aanwezigheid van asbest in de bodem leidt en daarmee een bodemonderzoek op asbest noodzakelijk is. De tussenresultaten van dit onderzoek zijn nu bekend, de eindrapportage zal in juli verschijnen.

Tussenresultaten onderzoek

De (tussen)resultaten laten zien dat de aanwezigheid van asbest is gerelateerd aan de aanwezigheid van de volgende typen puin:

  • Bouw- en sloopafval (ongedefinieerd gemengd bouwpuin);
  • Gemengd puin;
  • Betonpuin;
  • Metselpuin.

Aanwezigheid van asfaltpuin of straatstenen/ klinkers is niet gerelateerd aan de aanwezigheid van asbest in de bodem. Ook werd er op de onderzochte locaties met sporen puin (<1%) vaker asbest aangetroffen dan op onverdachte locaties. De resultaten over verdachte puin typen zijn grotendeels in overeenstemming met de NEN 5725; alleen metselpuin is hier nog niet als potentieel verdacht puin benoemd.

Meer weten?

Voor meer informatie over de (tussen)resultaten van dit onderzoek verwijzen wij u graag door naar de website van Bodemplus. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één van onze adviseurs via 088 – 440 2900.

Onderzoek relatie asbest en puin