Bedankt voor uw feedback!

Hoe wordt de dienstverlening van Tritium Advies ervaren? Bevelen opdrachtgevers ons aan bij anderen? Zijn er punten op het gebied van kennis, kwaliteit of service die nog beter kunnen? In oktober 2019 zijn we middels een online tevredenheidsenquête onder klanten, op zoek gegaan naar de antwoorden op deze vragen. Omdat de enquête volop ruimte bood voor een persoonlijke toelichting, heeft het onderzoek gerichte feedback en mooie tips en adviezen opgeleverd. Bedankt daarvoor!

Tritium Advies klanttevredenheidsonderzoek 2019

Voor de verspreiding van het klanttevredenheidsonderzoek 2019 heeft Tritium Advies gekozen voor een online enquête. Zoveel mogelijk opdrachtgevers zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen. Door deze anoniem af te nemen, heeft Tritium Advies alle gelegenheid willen scheppen tot het geven van open en eerlijke feedback.

Algemene conclusies

Een groot gedeelte van de respondenten (41%)  is “zeer tevreden” over de samenwerking met Tritium Advies. Het overgrote gedeelte van de respondenten (53%) is “tevreden” over de samenwerking en 6% staat hier “neutraal” tegenover. Geen van de respondenten stond “ontevreden” of “zeer ontevreden” tegenover de samenwerking met Tritium.

Tritium Advies wordt door het merendeel van de respondenten gezien als een professionele partij met een goede vakkennis én uitstekende service. We blinken uit in onze prettige manier van samenwerken, dit is een echte kracht van Tritium. Bij de vraag of mensen Tritium Advies zouden aanbevelen bij anderen, geeft 6% aan dit niet te doen (zij beoordelen Tritium met een 6 of minder). Een groot deel van de respondenten (47%) beoordeelt Tritium met een 7 of 8, zij zijn tevreden over Tritium. Hetzelfde aantal respondenten (47%) geeft Tritium Advies zelfs een 9 of 10! Zij zijn uitermate tevreden en bevelen Tritium ook aan bij anderen.

Nakomen van afspraken én proactief meedenken wordt gewaardeerd

In de persoonlijke toelichtingsvelen kwam vaak naar voren dat Tritium een fijne partij is om mee samen te werken. Vooral het nakomen van afspraken en het proactief meedenken in oplossingen wordt enorm gewaardeerd. Hiernaast onderscheid Tritium zich volgens de respondenten op zowel de kwaliteit van het werk als de aanwezige vakkennis in het bedrijf.

Als verbeterpunt wordt er genoemd dat de tijdige aanlevering van onderzoeken af en toe onder druk lijkt te staan. Ook dit advies nemen we ter harte en hiermee gaan we, samen met de andere feedback, graag aan de slag.

Stichting Natuur & Milieu

Bij de uitvoering van ons klanttevredenheidsonderzoek hadden we al aangekondigd per ingevulde enquête een bedrag over te maken de Stichting Natuur & Milieu. Dankzij alle deelnemers aan onze enquête heeft het onderzoek daarom niet alleen goede feedback, maar ook een donatie van €200,- opgeleverd!

Offerte aanvragen Tritium