Hoe wordt de dienstverlening van Tritium Advies ervaren? Bevelen opdrachtgevers ons aan bij anderen? Zijn er punten op het gebied van kennis, kwaliteit of service die nog beter kunnen? In december 2017 zijn we middels een online tevredenheidsenquête onder klanten, op zoek gegaan naar de antwoorden op deze vragen. Omdat de enquête volop ruimte bood voor een persoonlijke toelichting, heeft het onderzoek gerichte feedback en mooie tips en adviezen opgeleverd. Bedankt daarvoor!

Tritium Advies klanttevredenheidsonderzoek 2017

 

Voor de verspreiding van het klanttevredenheidsonderzoek 2017 heeft Tritium Advies gekozen voor een online enquête. Zoveel mogelijk opdrachtgevers zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen. Door deze anoniem af te nemen, heeft Tritium Advies alle gelegenheid willen scheppen tot het geven van open en eerlijke feedback.

Hoe is de enquête ingevuld?

De respondenten die de enquête hebben ingevuld, vertegenwoordigen samen alle expertises van Tritium Advies. Het merendeel van de respondenten vertegenwoordigt een bedrijf of organisatie, daarna volgen de gemeenten en waterschappen. Bijna alle respondenten hebben de twee open vragen uitgebreid beantwoord. Dit heeft veel positieve, gerichte en bruikbare feedback opgeleverd.

Algemene conclusies

Tritium Advies wordt door het merendeel van de respondenten gezien als een betrouwbare partij met een goede prijs-kwaliteit verhouding en zeer klantvriendelijke instelling. We blinken uit in onze prettige manier van samenwerken, dit is een echte kracht van Tritium. Bij de vraag of mensen Tritium Advies zouden aanbevelen bij anderen, geeft 12% aan dit niet te doen (zij beoordelen Tritium met een 6 of minder). Het overgrote deel van de respondenten (60,6%) beoordeelt Tritium met een 7 of 8, zij zijn tevreden over Tritium. Meer dan een kwart van de respondenten (27,3%) geeft Tritium Advies zelfs een 9 of 10! Zij zijn uitermate tevreden en bevelen Tritium ook aan bij anderen.

Tijdsdruk en proactief adviseren

Als verbeterpunt geeft een aantal respondenten aan dat zij, door onze groei in het afgelopen jaar, niet altijd hebben kunnen rekenen op de bereikbaarheid en snelheid die zij van Tritium gewend zijn. Hoewel de bereikbaarheid in het algemeen wel als goed wordt beoordeeld. Uiteraard wordt bekeken hoe Tritium de twee genoemde punten verder kan aanscherpen.

Een andere tip die wordt gegeven, is dat we adviserend nog een stapje verder mogen gaan en nog actiever oplossingen mogen aandragen. Ook dit advies nemen we ter harte en hiermee gaan we, samen met de andere feedback, graag aan de slag.

Klanttevredenheidsonderzoek