Een uniek project binnen de ring van Eindhoven

Het voormalige schoolterrein van het Augustinianum aan de Van Wassenhovestraat 26 te Eindhoven wordt momenteel herontwikkeld tot woonwijk “Augustus”. Deze nieuwe woonwijk ligt binnen de ring van Eindhoven en wordt ruim en groen opgezet.

Het Augustinianum lyceum werd opgericht in 1898 en is daarmee de oudste middelbare school van Eindhoven. De school zelf is reeds ondergebracht in een fonkelnieuw gebouw direct ten zuidoosten van het oude schoolterrein. Als projectleider bodem is Tom Buijs van Tritium Advies betrokken geweest bij diverse onderzoeken om deze herontwikkeling mogelijk te maken. “Wat het extra leuk maakt is het feit dat ik zelf 6 jaar op deze school heb gezeten”, Aldus Tom. Tritium Advies heeft in de periode van juni 2018 tot en met maart 2019 de volgende onderzoeken verricht:

• Actualisatie bodemonderzoek van het onbebouwde schoolterrein uit 2012.
• Onderzoek aanwezige asfaltverhardingen, halfverhardingen en afgedekte funderingslagen.
• Bodemonderzoek ter plaatse van de voormalige schoolgebouwen (na sloop).
• Onderzoek nabij voormalige brandstoftank en advies bij sanering van deze tank.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zijn er op twee plaatsen binnen het plangebied bodemsaneringen uitgevoerd om de locatie geschikt te maken voor het voorgenomen gebruik als woonwijk. Kortom een omvangrijk, leuk en gevarieerd project waarbij veel disciplines samen zijn gekomen!

Van schoolterrein naar woonwijk!