Veiligheid op de werkplek heeft de hoogste prioriteit binnen Tritium Advies. Iedere dag veilig thuiskomen, zonder ongelukken, dat is onze belangrijkste missie. Ons doel hierin is duidelijk: 0 ongevallen! Om bewust hieraan te werken, zijn we aan de slag gegaan met de ‘veiligheidsladder’ methode. Dit is een welbekende norm binnen de bouwsector en wordt gebruikt als hulpmiddel om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te verhogen. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is binnen een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De ladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren waar fysieke veiligheid een groter risico is.

Bedrijfscultuur gericht op veiligheid

Bij veilig werken is de veiligheidscultuur een van de belangrijkste factoren. Binnen Tritium Advies streven we naar een proactieve veiligheidscultuur, waarin we elkaar aanspreken bij twijfels over een situatie. We zijn ons iedere dag bewust van onze eigen veiligheid en van de veiligheid van anderen om ons heen. Om een goed beeld te krijgen waar we staan met onze veiligheidscultuur en om deze continue te kunnen verbeteren, hebben we de methode van de ‘veiligheidsladder’ gehanteerd. De directie van Tritium Advies heeft de wens uitgesproken om op de derde trede van deze ladder te staan als het gaat om veiligheid. Dit houdt in dat wij als organisatie, op de hoogte zijn van alle belangrijke veiligheidsregels. Onze collega’s hebben reeds aangetoond dat zij met hun deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid, het dialoog over veiligheid aan durven te gaan. Veiligheidsdilemma’s worden bespreekbaar gemaakt en het veiligheidsbewustzijn onder Tritium’ers is groot en blijft groeien.

Toolboxen

Tijdens het uitvoeren van (veld)werkzaamheden in het milieu hebben we regelmatig te maken met een verontreinigde bodem. Ook worden onze (veld)medewerkers blootgesteld aan andere risico’s, zoals verkeer, gereedschappen en bouwterreinen. Om de veiligheid van onze mensen te borgen, organiseren we één keer per maand een toolbox waarin we hen leren de gevaren in het veld te herkennen, te minimaliseren en te voorkomen. Met de toolboxen bevorderen we daarnaast ook het veilig en gezond werken voor de collega’s op kantoor aan de hand van werk gerelateerde onderwerpen.

Een continu proces

We zijn nooit klaar met het onderwerp veiligheid. Het is en blijft een dynamisch proces wat onderhevig is aan veranderingen. Waar we nu staan op gebied van veiligheid is een positieve tussenstap in onze algehele ontwikkeling naar een proactieve, duurzame veiligheidscultuur.

Veiligheidsladder veiligheid