Milieukundig begeleiders inhuren »

Milieukundig begeleiders inhuren

Is de grond verontreinigd, dan heeft een milieukundig begeleider een belangrijke functie. Hij of zij is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de verontreinigde grond. De milieukundig begeleider zorgt ervoor dat de contouren worden uitgezet en de schone grond van de verontreinigde grond wordt gescheiden. De milieukundig begeleiders van Tritium beschikken over de erkenning voor het werken volgens protocol 6001.

De milieukundige begeleider heeft een toezichthoudende en adviserende functie richting de opdrachtgever en/of de directie. Milieukundige begeleiding dient altijd te worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Bovendien controleert de MKB-er of de sanering wordt uitgevoerd volgens de gestelde eisen en regels van het bevoegd gezag.

MKB’er

De MKB-er is betrokken bij twee belangrijke taken, namelijk;

  • De milieukundige processturing van de saneringsuitvoering, welke de deskundige aansturing van de bodemsanering in het veld omvat
  • De milieukundige verificatie

Waarbij onderstaande taken vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie of opdrachtgever;

  1. Het aangeven van de bestemming van de vrijgekomen grond- en afvalstromen, alsmede de eventuele vrijgekomen bagger.
  2. Het aangeven van de verontreinigingsgrenzen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de rol die Tritium Advies kan spelen bij uw bodemvraagstuk of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contact

Teun Martens

Teun Martens

Projectleider Bodem

Offerte aanvragen

Vraag nu aan!