Plastic wegwerpproducten ook in Nederland volgend jaar verboden

Nederland gaat de hoeveelheid wegwerpplastic aanpakken om de plastic soep in zee te verminderen. Per 3 juli 2021 worden daarvoor verschillende maatregelen van kracht, zoals het recyclen van meer plastic producten, een verbod op bepaalde plastic wegwerpproducten en betere informatie over herbruikbare alternatieven voor plastic.

De maatregelen maken deel uit van een Europese richtlijn. Alle EU-lidstaten, dus ook Nederland, moeten deze richtlijn opnemen in hun wetgeving.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) spreekt van “een mooie volgende stap tegen de plastic soep”. Recycling en hergebruik van grondstoffen zijn volgens haar de toekomst, ook om de klimaatdoelen van Parijs te halen

Omslag plastic producten

Het verbod op plastic tassen in winkels dat in 2016 inging, werpt inmiddels zijn vruchten af. Hiervan wordt namelijk minder teruggevonden in het milieu. De EU is echter ook van mening dat alleen een verbod niet voldoende is. Uiteindelijk zullen de burgers het verschil moeten maken als het gaat om de wegwerpcultuur. De lidstaten hebben dan ook afgesproken dat ze campagnes gaan starten om consumenten bewuster te maken van de nadelen van rondzwervend plastic.

Uiteindelijk zal het verbod grote impact hebben op particulieren. Maar met name de verpakkingsindustrie en producenten van plastic producten zullen nog meer op zoek moeten naar andere en duurzamere alternatieven.

Verbod op wegwerpplastic