Deze week hebben Rolf Liebregts en Anne van Eijkeren namens Tritium een bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van een particuliere opdrachtgever. Aanleiding voor het onderzoek aan de locatie Den Binnen in Nuenen is de voorgenomen transactie van het terrein, waarna het een woonbestemming zal krijgen.

De locatie is al sinds begin 20e eeuw bebouwd en maakte onderdeel uit van de kern Eeneind, vlakbij Nuenen. Tot nu toe was er geen vooronderzoek of risicokaart voor de gemeente Nuenen bekend. Wel weten we dat de betreffende bodem na de oorlog veelvuldig is geroerd. In de jaren ’70 tot ’90 van de vorige eeuw is het gebied rondom de onderzoekslocatie steeds meer in gebruik genomen als bedrijfsterrein.

Doel van ons onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of op de locatie sprake is van bodemverontreiniging. De verwachting vooraf was dat in de grond bijmengingen met puin aanwezig zijn. Puin van onbekende herkomst en kwaliteit beschouwen we als asbestverdacht, de reden waarom we een verkennend asbestonderzoek uitvoeren.

Grondig onderzoek ter plaatse met Handheld XRF-scanner

Om direct op locatie te kunnen zien hoe het met de verontreiniging is gesteld, wordt gebruik gemaakt van de Handheld XRF-scanner (HXRF), een ‘handheld’ apparaat voor röntgen fluorescentie spectrometrie.

Met dit geavanceerde apparaat kan aan de hand van röntgenstraling per aardlaag direct gecheckt worden of er zware metalen in de bodem bevinden en in welke hoeveelheid.

Handheld XRF

Werken bij Tritium

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest.

Bekijk nu onze vacatures