Sinds 20 juli 2017 komen ook asbestdaken kleiner dan 35m² in aanmerking voor de Subsidieregeling Asbestdaken. Dankzij deze wijziging kunnen nu ook kleine asbestdaken die gesaneerd moeten worden, gebruikmaken van een tegemoetkoming in de kosten.

Vooral voor woningbouwverenigingen is deze wijziging interessant. Want hoewel er bij de individuele huurobjecten vaak minder dan 35m² aan asbestdak aanwezig is, gaat het gezamenlijk wel om grote hoeveelheden. De regel dat per saneringsadres een subsidieaanvraag moet worden ingediend, blijft hierbij echter van toepassing.

Voor meer informatie over de Subsidieregeling asbestdaken kunt u hier terecht. Meer weten die Tritium Advies kan spelen bij uw asbestvraagstuk? Lees dan snel meer over asbestonderzoek door Tritium Advies !

Versoepeling subsidieregeling asbestdaken