In hartje Eindhoven – op het terrein tussen de Vestdijk en de Havenstraat – zal vermoedelijk nog deze zomer worden begonnen met de bouw van 94 woningen. Aan de Vestdijk zullen 56 studentenwoningen verrijzen en aan de Havenstraat 38 stadswoningen.

Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. de gemeente Eindhoven, een klankbordgroep en omwonenden. Ballast Nedam verzorgt voor Woonbedrijf de planontwikkeling en de bouw. Tritium Advies heeft voor het plan een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd en heeft hierbij samen met het ontwerpteam, bestaande uit Van den Pauwert architecten, Woonbedrijf en Ballast Nedam voor de meest optimale uitwerking van het plan gezorgd.

Meer informatie over dit unieke project kunt u vinden op deze website.

woningen bouwen