Voortgang PFAS beleid decentrale overheden

PFAS zijn stoffen die in hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en milieu. Bij ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om snel te kunnen zien of er veilig kan worden gewoond en gebouwd. Maar hoe krijg je snel inzicht in de risico’s en eventuele gevolgen? Het Expertisecentrum PFAS heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Viewer PFAS-beleid overheden ontwikkeld. De viewer is gebaseerd op door de overheden aangeleverde informatie en geeft in een paar kaarten het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen weer. Met de PFAS viewer wordt alle informatie rond PFAS overzichtelijk op één plek in beeld gebracht.

Snel en toegankelijk beeld

De Viewer PFAS-beleid laat de voortgang van het PFAS beleid zien. Doel van de viewer is om zo snel mogelijk een compleet beeld te geven van de stand van zaken rondom de ontwikkeling van het PFAS-beleid van decentrale overheden, zoals een beleidsregel, nota bodembeheer of bodemkwaliteitskaart. De tijdelijke viewer staat los van de de informatie over bodemkwaliteitskaarten op de website van het bodemloket.nl

Bekijk Beleidskaart PFAS
Viewer PFASbeleid