Onze gecertificeerde arbo-kerndeskundige

Tritium Advies groeit! Vanaf juni 2020 versterkt Carlo Löbbes team Tritium in de functie van projectleider KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om onze nieuwe collega aan u voor te stellen.

Kun je iets over jezelf en je loopbaan vertellen?

“Natuurlijk! Mijn naam is Carlo Löbbes en ik ben 49 jaar oud. Ik ben afgestudeerd aan de HTS als werktuigbouwkundige. Vanuit hier ben ik in aanraking gekomen met de vakgebieden; milieutechnologie en energie. Ik ben ooit begonnen als engineer bij de welbekende bierbrouwerij Bavaria. Vervolgens ben ik terechtgekomen bij een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in machine- en explosieveiligheid. In deze periode heb ik ook een HVK-cursus gevolgd in Antwerpen, waar ik erg veel heb geleerd over managementsystemen. Over het algmeen ben ik werkzaam geweest in diverse functies die betrekking hadden op veiligheid waaronder: Arbo-consultant, QA-officer, veiligheidskundige, SHEQ-coördinator en kerndeskundige/adviseur.”

Waar krijg je energie van?

“Van veel afwisseling in mijn werkzaamheden. Ik kom graag als adviseur bij verschillende klanten. Ik haal erg veel voldoening uit tevreden klanten. Verder vind ik het leuk om in een team samen te kunnen werken en te ‘sparren’ over verschillende ideeën. Tot slot krijg ik ook energie van nieuwe dingen leren. Momenteel sta ik in de boeken als ‘veiligheidskundige’, maar ik kijk graag zijdelings mee naar andere vakgebieden zoals milieu en energie. Ik zou hier graag in de toekomst mezelf verder in willen ontwikkelen.”

Wat ga je binnen Tritium Advies doen?

“In eerste instantie ga ik mijzelf bezighouden het het uitvoeren van Risico-Inventarisatie en Evaluatie’s (RI&E). Omdat ik gecertificeerd kerndeskundige ben, zijn mijn RI&E’s meteen geldig en gevalideerd. Daarnaast streeft Tritium continue naar een permanente verbetering van de milieuprestaties binnen de organisatie. Om dit kracht bij te zetten ga ik ervoor zorgen dat de C02 prestatieladder en ISO 14001 certificering worden behaald. Later zal ik ook de externe vergunningsaanvragen in mijn beheer krijgen. Daarnaast gaan we de KAM diensten nog beter uitrollen om de veiligheid van onze opdrachtgevers continue te analyseren en toetsen. We gaan proactief kijken of alles nog actueel en volgens de richtlijnen is opgesteld.”

Wat doet een kerndeskundige precies?

“Je hebt een middelbaar veiligheidsdeskundige (MVK) en een hoger veiligkheidsdeskundige (HVK). De MVK richt zich op de praktische onderwerpen en risico’s binnen een organisatie. De veiligheidskundige is sturend op de werkvloer en veelal praktijkgericht. Vanzelfsprekend komen daar veiligheidsplannen, de RI&E en het geven van instructies ter sprake. De HVK’er gaat wat verder in op veiligheidskundige modellen om ook sturing te kunnen geven aan de organisatie op het gebied van veiligheid. De focus ligt hier op de organisatie als geheel, op complexe risico’s en wetgeving. HVK’ers kunnen beschikken over een persoonscertificaat en mogen zich dan ‘gecertificeerd kerndeskundige’ noemen. Alleen een gecertificeerd kerndeskundige mag een RI&E en bijbehorende plan van aanpak toetsen.”

Carlo Löbbes - Projectleider KAM

Carlo Löbbes kerndeskundige KAM

We gaan proactief kijken of alles nog actueel en volgens de richtlijnen is opgesteld.

Werken bij Tritium

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest. Meer weten over werken bij Tritium?

Bekijk onze vacatures