...

Veiligheid »

Vragen aan opdrachtgever voorafgaand aan een ecologisch veldbezoek

De opdrachtgever is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat:

 • het terrein op een veilige manier toegankelijk is voor de onderzoekers.
 • de werkzaamheden ter plaatse op een veilige manier uitgevoerd kunnen worden.

Indien ter plekke blijkt dat het onmogelijk is het onderzoek op een veilige manier uit te voeren zijn wij genoodzaakt het onderzoek te staken en de gemaakte kosten aan te rekenen.

  Projectgegevens:


  Projectnaam & Projectlocatie waarop deze vragenlijst betrekking heeft*  Projectverantwoordelijke (aansprakelijkheid voor de veiligheid)*  Projectverantwoordelijke (die deze vragenlijst invult)*  Veiligheid:


  1. Zijn er specifieke veiligheidsprotocollen waar de onderzoekers zich aan dienen te houden?*

  JaNee

  Upload hier uw veiligheidsprotocol:


  Bebouwing:


  2. Is er bebouwing aanwezig op het terrein?*

  NeeJa, type bebouwing:


  Is de bebouwing bewoond?*

  JaDeelsJa, mogelijk door krakers of onbevoegdenNee


  Is de volledige bebouwing in goede bouwkundige staat?*

  JaNee


  Zijn er risico’s verbonden aan het van buitenaf onderzoeken van de bebouwing?*

  NeeJa, de risico's zijn:


  Zijn er risico’s verbonden aan het betreden van de bebouwing?*

  NeeJa, de risico's zijn:


  Zijn alle ruimtes van de bebouwing veilig te betreden?*

  JaNee, de onveilige situaties zijn:


  Is er een kelder en/of zolder aanwezig in de bebouwing?*

  Ja, een kelderJa, een zolderJa, beideNee


  Is de kelder veilig te betreden?*

  JaNee, de onveilige situaties zijn:

  Is de zolder veilig te betreden?*

  JaNee, de onveilige situaties zijn:

  Zijn ze beide veilig te betreden?*

  JaNee, de onveilige situaties zijn:


  Vinden er op het moment van het veldbezoek werkzaamheden plaats aan de bebouwing?*

  NeeJa, de werkzaamheden zijn:


  Is er een verontreiniging (vb. asbest) in de bebouwing aanwezig?*

  NeeJa, de verontreiniging is:


  Terrein


  Zijn alle delen van het terrein veilig te betreden?*

  JaNee, de onveilige sutaties zijn:


  Is het terrein omheind?*

  JaNee:


  Is er een veilige toegang tot het terrein?*

  NeeJa, de toegang is:


  Zijn er loslopende (huis)dieren op het terrein aanwezig?*

  NeeJa, type dieren zijn:


  Is er sprake van hoogteverschillen (vb. kuilen, gaten) op het terrein?*

  NeeJa, de risico's zijn:


  Is er sprake van losliggende voorwerpen (vb. glasscherven, bouwmateriaal of munitie) op het terrein?*

  NeeJa, de losliggende voorwerpen zijn:


  Is er een verontreiniging (vb. asbest) op het terrein aanwezig?*

  NeeJa, de verontreinigingen zijn:


  Is er sprake van biologische risico’s (vb. eikenprocessierups)?*

  NeeJa, de biologische risico's zijn:


  Sociale veiligheid


  Zijn de bewoners en omwonende op de hoogte van de komst van onderzoekers?*

  JaNee


  Zijn er bijzonderheden inzake sociale veiligheid waar rekening mee gehouden moet worden?*

  NeeJa, bijzonderheden:


  Ligt het project gevoelig bij bewoners of omwonenden en is er extra discretie vereist voor dit project?*

  NeeJa, bijzonderheden/ discretie verreist omdat:


  Heeft u nog andere dingen inzake veiligheid te melden?

  * = verplicht