Team Tritium Asbest staat voor u klaar!

Collega Arno Smits is sinds 2017 teamleider van de asbestafdeling van Tritium Advies. Ooit is hij begonnen in de bouwsector en vervolgens als DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) bij Öko-Care terechtgekomen, een gespecialiseerd asbestinventarisatiebureau dat tegenwoordig onderdeel is van Tritium Advies. In dit interview vertelt Arno meer over de asbesttak van Tritium Advies en waarom de asbestwerkzaamheden juist tijdens de coronacrisis zo veel mogelijk gewoon hun doorgang vinden.

Wat doet Tritium Asbest allemaal?

“Alles op het gebied van asbestonderzoek! De primaire taak is het maken van asbestinventarisatierapporten; het in kaart brengen van asbestverdachte materialen, toepassingen en stoffen. Ons team van ervaren DIA’s inventariseert de risico’s op blootstelling aan asbest bij de opdrachtgever en brengt een professioneel asbestinventarisatierapport uit. Daarnaast is mijn team ook betrokken bij het coördineren van saneringen uitgevoerd door onafhankelijke asbestsaneringsbedrijven en de daarmee samenhangende eindcontrolemetingen door een onafhankelijk laboratorium. Daardoor worden wij steeds vaker ingezet als regisseur voor grote asbesttrajecten. Een mooi voorbeeld hiervan is onze rol voor woningcorporatie Mooiland, met circa 26.000 woningen. Sinds 2019 coördineren we als asbestregisseur het mutatie- en reparatieproces met betrekking tot asbest, waardoor we hen totaal ontzorgen.”

Hoe gaat een asbestinventarisatie in zijn werk?

“Alles begint bij een gedegen werkvoorbereiding. We besteden bij Tritium Advies dan ook veel aandacht aan het voortraject. Dat betekent onder andere dat we alles netjes melden in het LAVS (Landelijk Asbest Volgsysteem). We vragen alle relevante stukken en tekeningen op en gaan na of er al eens eerder is geïnventariseerd. Kortom, we beginnen goed voorbereid wanneer we op pad gaan om te inventariseren. Vervolgens gaan de DIA’s de locatie in kwestie uitvoerig in kaart brengen. Er wordt gezocht naar asbestverdachte toepassingen en van alle asbestverdachte materialen wordt een monster genomen. Deze monsters worden naar een onafhankelijk laboratorium gestuurd. De verkregen data vanuit de inventarisatie worden genoteerd in een handzame “Surface tablet”. De verkregen onderzoeksresultaten vanuit de monstername en de overige input van de DIA komen samen in het asbestinventarisatierapport. Wanneer men, bij sloop of renovatie, een sloopmelding doet, zal het bevoegd gezag om het inventarisatierapport vragen. Daarnaast heeft ook de asbestsaneerder dit rapport nodig om aan de slag te kunnen gaan met het saneringsproces.”

Asbestinventarisatie: voor wie?

“Voor alle klanten! Het klantenbestand van Tritium Advies is erg divers. Van grote woningcorporaties tot aan (kleinere) particulieren, maar denk ook aan landbouw- en bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars en overheidsinstellingen. De relatie met de klant is erg persoonlijk, dit zorgt ervoor dat zowel grote als kleine opdrachtgevers Tritium Advies weten te vinden.”

Waarom kiezen klanten voor Tritium Asbest?

“We zijn er vanaf het begin af aan bij en inmiddels hebben we meer dan 20 jaar asbestervaring. Ook benoemingswaardig; tot op heden heeft Tritium Asbest meer dan 15.000 asbestinventarisaties uitgevoerd.” Op de vraag hoe klanten de samenwerking met Tritium Advies ervaren, geeft Arno aan: “We zijn een toegankelijk bedrijf met korte lijntjes. De klant kent ons persoonlijk en we hanteren de gouden regel; afspraak is afspraak”. Kwaliteit staat dus hoog in het vaandel, net als onafhankelijkheid. Zo heeft Tritium Advies bewust geen eigen laboratorium, maar worden de analysewerkzaamheden uitbesteed aan derden. Ook snelheid en flexibiliteit behoren tot de kerncompetenties; door de platte structuur van de organisatie springen collega’s snel in de bres voor de klant en voor elkaar.

Het gebruik van nieuwe technologie wordt gestimuleerd binnen de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van een webapplicatie: ‘Asbestregisseur.nl’ is een primeur binnen het asbestvakgebied. De klant kan vanuit een app in één oogopslag de vorderingen volgen van een lopend asbestproject. Zo weet iedereen real-time hoe het ervoor staat.”

4-ogen principe

“Belangrijk bij een asbestinventarisatie is letterlijk alles zien. Je mag tijdens het inventariseren van asbest geen stukje overslaan. Mis je een asbesthoudende bron en wordt deze tijdens de sanering/renovatie of sloop ontdekt, dan word je dat als inventariseerder zwaar aangerekend.

De opdrachtgever kan dan geconfronteerd worden met extra kosten door bijvoorbeeld stagnaties.

Daarom werken we bij Tritium Advies, zeker bij grotere projecten, met z’n tweeën. We controleren alles samen en lopen dan bijvoorbeeld in tegenovergestelde richting, of een keertje andersom, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Zo beperken we het missen van een bron tot een minimum.”

Samen voor resultaat

Teamleider Arno voldoet aan het predicaat ‘mensenmens’. Hij geniet ervan om met mensen om te gaan en ze goed te informeren en te adviseren. “Een goede relatie opbouwen met onze klanten en mijn teamleden, daar haal ik mijn energie uit”. Afgelopen jaar zijn er meer mensen bijgekomen binnen het asbestteam. Samen bereik je veel meer, blijkt ook uit een mooi voorbeeld van Arno: “Het high five moment na het binnenhalen van een mooie opdracht met en voor ons team, dat blijft mij altijd bij.”

Waarom juist nu een asbestonderzoek?

“We leven in vreemde tijden. Door de coronacrisis houdt menig bedrijf de spreekwoordelijke hand op de knip. Toch zijn er ook zeker kansen aan te merken, juist in deze tijd. Onder het mom van ‘never waste a good crisis’ zien we in de asbestwereld kansen die vóór de crisis er simpelweg niet waren. Denk aan panden die nu helemaal leegstaan en vrij toegankelijk zijn voor een DIA om uitvoerig onderzoek te doen. De werkplanning laat het momenteel toe om zeer snel te acteren op vragen van de klant en binnen ‘no time’ een gedegen asbestinventarisatierapport aan te kunnen leveren. Nu, in tijden van rust en ruimte, is het juist slim om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat een opdrachtgever zich na de crisis niet meer over het asbest(probleem) hoeft te bekommeren.”

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in vrijblijvend asbestadvies of wilt u meer informatie ontvangen over de rol die Tritium Asbest kan spelen bij uw asbestvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.

Arno Smits - Teamleider Asbest

Asbestinventarisatie

Nu in tijden van rust en ruimte, is het juist slim om een asbestonderzoek te laten plaatsvinden