De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar één keer in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen via de informatieplicht energiebesparing of via de onderzoeksplicht energiebesparing. Daarnaast geldt er voor sommige bedrijven ook een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED), de EED auditplicht.

Tritium Advies ondersteunt bedrijven, organisaties en instellingen op het gebied van duurzaamheid en zorgt ervoor dat zij voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Wetgeving energiebesparingsplicht

De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, zal de energiebesparingsplicht onverminderd opnemen en de aanpassingen zullen in het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer worden verwerkt. De energiebesparingsplicht is opgenomen in twee besluiten: het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bal gaat over milieubelastende activiteiten op een locatie, terwijl het Bbl gaat over gebouwen op een locatie, zoals een winkel of een kantoor.

Een organisatie is verantwoordelijk voor het voldoen aan de energiebesparingsplicht voor de activiteiten die zij uitvoeren en de eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor het gebouw. Bedrijven en instellingen moeten elke vier jaar rapporteren over de energiebesparingsplicht op grond van de informatieplicht en/of onderzoeksplicht.

energiebesparingsplicht (2)

Informatieplicht

Gebruikt uw locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een informatieplicht energiebesparing.

Onderzoeksplicht

Gebruikt uw locatie vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u waarschijnlijk een onderzoeksplicht energiebesparing.

EED-auditplicht

Bent u een grote onderneming of een maatschappelijke instelling met een economische activiteit? Dan heeft u waarschijnlijk een EED-auditplicht.

Erkende maatregelenlijst

Wanneer u moet voldoen aan de energiebesparingsplicht, bent u verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Het is belangrijk om te weten welke acties u exact moet nemen om aan deze plicht te voldoen. Dit is afhankelijk van de bedrijfstak waarin u actief bent. U kunt op de website van RVO de erkende maatregelenlijsten vinden voor energiebesparing voor negentien verschillende bedrijfstakken.

Let wel: het is belangrijk om te weten dat investeringen in het vergroenen van energie, zoals bijvoorbeeld a.d.h.v. zonnepanelen, niet vallen onder de energiebesparende maatregelen. Deze investeringen leiden namelijk niet direct tot vermindering van het energieverbruik van het bedrijf.

Hoewel dit soort investeringen zeker waardevol (kunnen) zijn voor het milieu, tellen ze niet mee voor de energiebesparingsplicht. Het is daarom belangrijk om de juiste maatregelen te onderzoeken om aan de energiebesparingsplicht te voldoen en op die manier het energieverbruik van het bedrijf daadwerkelijk te verminderen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de energiebesparingsplicht? Neem dan contact op met één van onze energie- en duurzaamheidsspecialisten, zij helpen u graag verder.