Een asbestinventarisatie is kort gezegd een onderzoek waarin wordt vastgesteld of er asbest in een gebouw aanwezig is. Inventarisaties zijn ingestoken op visuele waarneembaarheid van de asbest:

  • Direct waarneembare asbest (bijvoorbeeld daken, buizen, vloeren en dergelijke)
  • Niet-direct waarneembare asbest (asbest in muren, asbest onder vloeren)

Een asbestinventarisatie moet altijd gedaan worden door een gecertificeerde instantie, met gecertificeerd personeel. Tritium Advies heeft de benodigde certificaten en getraind en ervaren personeel (DIA’s) om dit onderzoek uit te kunnen voeren.

Asbestexpert Stein Coenen over het 4-ogen principe en de dubbele check

Goed asbest inventariseren is belangrijk voor een vlotte verwijdering van asbest. Blijken er tijdens een sanering, renovatie of sloop asbesthoudende materialen aanwezig te zijn die niet worden genoemd in het inventarisatierapport? Dan loopt een sanering vaak ongewild vertraging op en dat brengt wellicht weer extra kosten met zich mee. Er ligt dus een aardige druk op de schouders van de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) die geen stukje asbest mag missen. En dat terwijl asbest in meer dan 3.500 materialen is toegepast!

Stein Coenen van Tritium Advies legt uit wat er komt kijken bij goed asbest inventariseren:

4-ogen principe

“Belangrijk bij een asbestinventarisatie is letterlijk ‘alles zien’. Je mag tijdens het inventariseren van asbest geen stukje overslaan. Mis je een asbesthoudende bron en wordt deze tijdens de sanering/renovatie of sloop ontdekt, dan wordt je dat als inventariseerder zwaar aangerekend.”

“Daarom werken we bij Tritium Advies, zeker bij grotere projecten, met z’n tweeën. We controleren alles samen en lopen dan bijvoorbeeld in tegenovergestelde richting, of een keertje andersom, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Zo beperken we het missen van een bron tot een minimum.”

Voortraject asbest inventariseren

“Tijdens een asbestinventarisatie draait het vooral om het veldwerk, grondige deskresearch levert echter een belangrijke basis voor een gedegen veldonderzoek. We besteden bij Tritium Advies dan ook voldoende aandacht aan het voortraject. Dat betekent dat we alles netjes melden in het LAVS (Landelijks Asbest Volgsysteem). We vragen alle relevante stukken en tekeningen op en gaan na of er al eens eerder is geïnventariseerd. Kortom, we beginnen goed voorbereid wanneer we gaan asbest inventariseren.”

Extra controle op het rapport

“Tijdens asbest inventariseren noteert de betreffende DIA (Deskundig Inventariseerder Asbest) alle bijzonderheden in de veldwerkgegevens. Bij Tritium Advies werkt een andere collega vervolgens het rapport uit. Dit dwingt de inventariseerder in het veld om heel volledig te werken en zorgt tegelijkertijd voor een extra check. Zo houden we elkaar scherp. Is het rapport af? Dan volgt nog eenmaal een eindcontrole op de inhoud/volledigheid en dan pas gaat het inventarisatierapport naar de klant.”

Lees hier meer over de kosten van asbestinventarisatie!

Klankborden met collega’s

“Er zijn meer dan 3.500 verschillende soorten toepassingen van asbest. Dat golfplaten en dakbeschot voor een deel uit asbest bestaan, weten de meeste mensen wel, maar bijvoorbeeld ook kit en stopverf kunnen asbest bevatten. Niemand is alle toepassingen al eens tegengekomen, daarom wisselen we bij Tritium Advies onderling dagelijks kennis en ervaringen uit. Hierdoor hebben wij een zeer hoge materiaalkennis.”

“Daarnaast houden we maandelijks DIA-overleg en dan zitten we allemaal in één grote ruimte, hierdoor horen we veel van elkaar. Komt er iemand terug van een opdracht of heeft hij een specifieke toepassing ontdekt, dan praten we daarover. De cultuur van kennis uitwisselen leeft bij Tritium Advies heel sterk, ook onder de meest ervaren inventariseerders.”

Bij twijfel altijd een monster afnemen

“Bij twijfel over de mogelijke aanwezigheid van asbest, nemen we altijd een monster. Onze opdrachtgevers hebben dit ook liever, het is namelijk echt een probleem wanneer de saneerder- aannemer of sloper op mogelijk asbest stuit. Heeft deze een vermoeden van asbest, dan worden de saneringswerkzaamheden per direct stilgelegd. De kosten die dat met zich meebrengt, wegen niet op tegen een monster meer. Daarom kiezen we bij Tritium Advies voor grondig en goed. Ons oog voor detail en dus voor kwaliteit zorgt ervoor dat we als asbestspecialist blijven groeien.”

Vraag een offerte Asbestinventarisatie aan
Asbestinventarisaties

Stein CoenenProjectleider asbest

Asbestinventarisatie nodig?

Wilt u ook gebruik maken van de expertise van Stein Coenen en ons asbestinventarisatieteam? U kunt via de website contact opnemen met Stein of een asbestexpert. Dit kan via de asbest-sectie of direct, door ons te bellen op: 088 440 2900.

Meer over asbest