In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Tritium Advies afgelopen week verschillende metingen en monsterafnames in onder andere de Oude gracht, de Bonifacuis vijver en de Henri Dunantpark vijver in Eindhoven gedaan.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het doel het bepalen van de milieu hygiënische kwaliteit van de huidige waterbodem (sliblaag) en anderzijds het bepalen van het volume van het aanwezige slib in de betreffende waterpartijen. Tevens zullen de hergebruiksmogelijkheden worden bepaald van het aanwezige slib conform het Besluit bodemkwaliteit. De milieuhygiënische kwaliteit wordt door middel van monsterafname van het slip vanuit onze boot gemeten. De volumebepaling van het slib wordt bepaald door het meten van raaien en het maken van dwarsprofielen van de watergangen. De Belly boat en een GPS bieden, zoals u kunt zien op de foto, ondersteuning tijdens het uitvoeren van deze activiteiten.

Het voldoende diep houden van de watergangen, de verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers zijn voorbeeld situaties waarvoor de kwaliteit van de waterbodem moet worden bepaald. Waterbodemonderzoek beperkt zich niet tot de vrijkomende sliblaag, ook de kwaliteit van de vaste bodem daaronder moet worden bepaald.

Voor meer informatie over dit project en waterbodemonderzoek kunt u contact opnemen met Maarten Lunenburg, vestiging Nuenen, 040.290 73 79.

Waterbodemonderzoek waterbodem onderzoek