In opdracht van de Gemeente Venlo heeft Tritium Advies een verkennend bodemonderzoek, een nader asbestonderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd aan de Tjalkkade te Venlo. Aanleiding voor de onderzoeken is de voorgenomen aankoop en herinrichting van de percelen tot een overslagterminal.

Om de benodigde vergunningen voor de beoogde herinrichting te verkrijgen, is het onder meer noodzakelijk de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem in kaart te brengen. Tritium Advies heeft Daemen Milieutechniek ingeschakeld om aan de hand van een sonische boorstelling de mechanische boringen op het water te verzorgen. Om dit mogelijk te maken is de sonische boorstelling met behulp van een kraan op een werkschip getild, vanwaar de boring zal plaatsvinden.

Met de gegevens van het waterbodemonderzoek kan Tritium Advies bepalen wat de hergebruiksmogelijkheden zijn van het vrijkomende materiaal. Benieuwd hoe een dergelijk traject eruit ziet? We geven je hier graag een inkijk in de werkzaamheden.

Voorbereiding

Voordat we een werkplan kunnen maken, moeten we achterhalen wat er al bekend is over de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Dit doen we volgens de NEN 5717: 2017 ‘Bodem – waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieu-hygiënisch onderzoek’. We vragen informatie op over o.a. het type watergang en of er verontreinigingsbronnen bekend zijn. Deze informatie vragen we op bij eigenaren, waterbeheerders en de gemeente. We letten hierbij ook op de naaste omgeving.

Indien nodig passen we op basis van de verzamelde informatie de onderzoeksstrategie aan. Hierdoor weten we precies welke analyses we moeten uitvoeren om tot een gedegen onderzoek te komen. Voordat we tot uitvoering overgaan stellen we tevens een gedetailleerd boorplan op. In dit boorplan geven we per boring aan waar we deze zullen uitvoeren.

Uitvoering

Voorafgaand aan de uitvoering van de bemonstering plaatsen we proefboringen om de gekozen boortechniek te toetsen aan de daadwerkelijke situatie. Vervolgens voeren onze professionele veldwerkers de bemonstering uit. De monsters worden daarna naar een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium gestuurd en geanalyseerd.

Analyse

De analyseresultaten van de waterbodemmonsters worden vervolgens vergeleken met de geldende normen uit de Regeling bodemkwaliteit. De analyseresultaten voor PFAS worden ook getoetst aan het landelijke PFAS-beleid. Alle resultaten verwerken wij vervolgens in een heldere rapportage. Hierin staat omschreven wat de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem is en wat de hergebruiksmogelijkheden zijn van het vrijgekomen bodemmateriaal.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over wat Tritium Advies voor u kan betekenen bij uw waterbodemvraagstuk of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Onze waterbodemonderzoekspecialist Saskia Buis vertelt u er graag meer over!

📞 088 440 2900
📧 s.buis@tritium.nl