Tritium Advies ging onlangs op meerdere locaties het water op in Venlo voor een uitgebreid waterbodemonderzoek conform NEN5720 in opdracht van gemeente Venlo. De gemeente heeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en de daaruit vrijkomende baggerspecie nodig i.v.m. aankomende baggerwerkzaamheden. Daarnaast is ook bepaald hoeveel slib er in de vijvers aanwezig is.

Bij de Venlose vijvers zijn de baggerwerkzaamheden nodig om te voorkomen dat de vijvers dichtslibben.

Hoe wij te werk gingen en gaan

Nadat de opdracht vanuit gemeente Venlo was verkregen is er eerst een vooronderzoek conform NEN5717 uitgevoerd. Hiermee is de onderzoeksintensiteit bepaald en gekeken conform welke strategie honderzoek uitgevoerd moet worden. Gedurende dit vooronderzoek is gekeken naar:

  • Voorgaande onderzoeken die zijn gedaan in deze gebieden;
  • Bepaling watertype en hoe het water gebruikt wordt;
  • Of er eventueel verontreinigende bronnen (bijv. lozingspunten) aanwezig zijn.

Na afronding van het vooronderzoek wordt  een hypothese opgesteld van de verwachte kwaliteit van de waterbodem. Op basis hiervan wordt een boor- en peilplan voor de veldwerkers opgesteld.  Na de grondige voorbereiding konden vervolgens onze veldwerkers het veld in, of beter gezegd: het water op.

Op het water, de boringen en peilingen

Onze collega’s hebben vervolgens op de wateren per boot de peilingen (puntpeilingen en dwarsprofielen) uitgevoerd en waterbodemmonsters genomen (zie film en foto’s).  De peilingen zijn uitgevoerd met peilstok. De boringen zijn uitgevoerd met behulp van een multisampler en/of zuigerboor.

De monsters die hieruit volgden zijn vervolgens naar het lab gebracht en geanalyseerd. De waterbodemkwaliteit en het advies wat wij hieruit geven, geeft gemeente Venlo het inzicht in de hergebruiksmogelijkheden van de vrijgekomende baggerspecie.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat we te bieden hebben op gebied van waterbodemkennis? Lees hier alles over waterbodemonderzoek en Tritium Advies!

Bekijk video over dit project

Waterbodemoderzoek laten uitvoeren?

Wilt u ook gebruik maken van de expertise van Saskia Buijs en ons waterbodemteam? U kunt via de website contact opnemen met Saskia of een andere expert van ons Waterbodem-team. Dit kan via de Waterbodem-sectie of direct, door ons direct te bellen op: 088 440 2900.

Bekijk waterbodem diensten