...

Afvalwateronderzoek »

Afvalwateronderzoek

Afvalwateronderzoek omvat het meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater.  Tritium Advies voert dergelijke onderzoeken uit om te controleren of de milieuhygiënische kwaliteit van het afvalwater voldoet aan de lozingseisen.

Veel bedrijven in Nederland hebben te maken met afvalwater waaraan wettelijke eisen worden gesteld in het kader van de Wet milieubeheer (Wm/Wabo), Activiteitenbesluit of de heffingsplicht.

Onderzoek volgens voorschriften

Het afvalwateronderzoek wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de waterschappen en/of de geldende Nederlandse normen. Tritium Advies toetst de analyseresultaten aan de geldende lozingseisen.

Wij kunnen zowel de monstername als het gehele onderzoek compleet van A to Z voor u verzorgen. Kortom, wij zijn uw afvalwater partner in het ontzorgen van uw wettelijke verplichtingen naar de controlerende instantie zoals bijvoorbeeld een omgevingsdienst of waterschap.

Meer weten?

Voor meer informatie over afvalwater kunt u contact opnemen met onze waterexperts. Ook kunt u direct een online offerte aanvragen.

Contact

Ellis van Bijnen - van Loon

Ellis van Loon

Projectleider KAM

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!