Afvalwateronderzoek »

Afvalwateronderzoek

Tritium Advies voert afvalwateronderzoek uit om te controleren of de milieuhygiënische kwaliteit van het afvalwater voldoet aan de lozingseisen en om de verontreinigings-/zuiveringsheffing vast te stellen.

Veel bedrijven in Nederland hebben te maken met afvalwater waaraan wettelijke eisen worden gesteld in het kader van de Waterwet, de Wet milieubeheer (Wm/Wabo-vergunning) of de heffingsplicht.

Onderzoek volgens voorschriften

Het afvalwateronderzoek wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de waterschappen en/of de geldende Nederlandse normen.

Verontreinigings- en zuiveringsheffing

Tritium Advies toetst de analyseresultaten aan de geldende lozingseisen. Daarnaast wordt met behulp van de analyseresultaten en de debietgegevens, het aantal vervuilingseenheden berekend en de daarbij behorende verontreinigings- en zuiveringsheffing.

Naast de uitvoering van het afvalwateronderzoek kan Tritium Advies u adviseren op het gebied van afvalwaterzaken zoals:

  • de aangifte verontreinigings-/zuiveringsheffing;
  • Wm/Wabo-vergunning;
  • vaststelling van de afvalwatercoëfficiënt met verzoek om indeling in een waterklasse;
  • het aanvragen van een beperkte onderzoeksfrequentie.

Meer weten?

Voor meer informatie over afvalwateronderzoek kunt u contact opnemen met onze waterexperts. Ook kunt u direct een online offerte aanvragen.

Contact

Tom Buijs

Tom Buijs

Projectleider water & bodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!