Afvalwateronderzoek »

Afvalwateronderzoek

Afvalwateronderzoek omvat het meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater.  Tritium Advies voert dergelijke onderzoeken uit om te controleren of de milieuhygiënische kwaliteit van het afvalwater voldoet aan de lozingseisen en om de verontreinigings-/zuiveringsheffing vast te stellen.

Veel bedrijven in Nederland hebben te maken met afvalwater waaraan wettelijke eisen worden gesteld in het kader van de Waterwet, de Wet milieubeheer (Wm/Wabo-vergunning) of de heffingsplicht.

Onderzoek volgens voorschriften

Het afvalwateronderzoek wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de waterschappen en/of de geldende Nederlandse normen.

Verontreinigings- en zuiveringsheffing

Tritium Advies toetst de analyseresultaten aan de geldende lozingseisen. Daarnaast wordt met behulp van de analyseresultaten en de debietgegevens, het aantal vervuilingseenheden berekend en de daarbij behorende verontreinigings- en zuiveringsheffing.

Naast de uitvoering van het afvalwateronderzoek kan Tritium Advies u adviseren op het gebied van afvalwaterzaken zoals:

  • de aangifte verontreinigings-/zuiveringsheffing;
  • Wm/Wabo-vergunning;
  • vaststelling van de afvalwatercoëfficiënt met verzoek om indeling in een waterklasse;
  • het aanvragen van een beperkte onderzoeksfrequentie.

Alle varianten van het uitvoeren van een afvalwater onderzoek zijn mogelijk bij Tritium Advies. Wij kunnen zowel de monstername als het gehele onderzoek compleet van A to Z voor u verzorgen. Kortom, wij zijn uw afvalwater partner in het ontzorgen van uw wettelijke verplichtingen naar de controlerende instantie zoals bijvoorbeeld een omgevingsdienst of waterschap.

Meer weten?

Voor meer informatie over afvalwater kunt u contact opnemen met onze waterexperts. Ook kunt u direct een online offerte aanvragen.

Contact

Projectleider KAM Kwaliteit, arbo en milieu

Ellis van Loon

Projectleider KAM

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!