Grondwateronderzoek »

Grondwateronderzoek

Grondwateronderzoek kan zowel voor particulieren als voor bedrijven worden uitgevoerd, en maakt onderdeel uit van een standaard bodemonderzoek conform de NEN 5740. Een grondwateronderzoek geeft inzicht in de mogelijke structurele nadelige gevolgen van de grondwaterstand (grondwateroverlast of grondwateronderlast). Met behulp van dergelijke onderzoeken kan het gebied afgebakend worden. Ook kan er inzicht verkregen worden in de mogelijke oorzaken.

Grondwateronderzoek particulieren

U kunt om verschillende redenen een dergelijk onderzoek uit willen laten voeren, dit zijn de drie meest voorkomende:

  • U wilt een bouwvergunning aanvragen.
  • Tijdens het proces van de aan- of verkoop van uw woning.
  • Er bevindt of bevond zich een ondergrondse olietank op uw grond.

Grondwateronderzoek bedrijven

Ook voor bedrijven voert Tritium dergelijke onderzoeken uit. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Aan- of verkoop van bedrijfsterreinen.
  • Een nulmeting voordat een nieuw bedrijfsproces van start gaat.
  • Een vermoeden van mogelijke verontreiniging vanuit naburige percelen.
  • Er wordt voor het bedrijfsproces gebruikgemaakt van het grondwater. In dat geval vindt er vaak monitoring van het grondwater plaats.

Monitoring kwaliteit

Heeft uw bedrijf een Milieuvergunning, dan kunt u verplicht zijn om de kwaliteit van het grondwater te ‘monitoren’. Dit betekent dat u periodiek grondwateronderzoek moet laten verrichten om zeker te weten dat er tussentijds geen bodemverontreiniging is ontstaan of dat deze zich heeft verspreid.

Ook na een bodemsanering kan ter controle nog een aantal jaren (grond)wateronderzoek nodig zijn (nazorg).

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze experts. Wij helpen u graag verder.

Contact

Tom Buijs

Tom Buijs

Projectleider Water & Bodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!