Oppervlaktewater onderzoek »

Oppervlaktewater onderzoek

Met oppervlaktewater bedoelen we al het water dat in sloten, beekjes, kanalen, plassen, rivieren en meren voorkomt. Dit water biedt leefruimte aan verschillende planten en dieren. Het behoud ervan is belangrijk voor de flora en fauna in Nederland. Daarnaast is een omgeving met schoon water ook voor ons mensen belangrijk.

Waterwet en watervergunning

De regels rondom het behoud van watersystemen, liggen vast in de Waterwet. Zo zijn bedrijven die lozen op het oppervlaktewater verantwoordelijk voor het uitvoeren van oppervlaktewater onderzoek vooral gericht op de chemische en ecologische kwaliteit van het water. Op deze manier kunnen de juiste maatregelen getroffen worden om het oppervlaktewater schoon te houden.

Oppervlaktewater onderzoek

Bij een oppervlaktewater onderzoek nemen onze veldwerkers periodiek watermonsters van het betreffende oppervlaktewater. Deze monsters worden in een geaccrediteerd laboratorium onderzocht, door Tritium geanalyseerd en aan u gepresenteerd in een helder onderzoeksrapport.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contact

Tom Buijs

Tom Buijs

Projectleider Water & Bodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!