Diffuus lood in de bodem

Op 12 januari 2021 heeft er een webinar plaatsgevonden over HXRF- metingen bij onderzoek naar diffuus lood in de bodem van speelplaatsen en (moes)tuinen’. Het webinar werd georganiseerd door het SIKB. Verschillende professionals, waaronder onze collega Ester Legerstee, hebben tijdens dit webinar hun ervaringen op het gebied van HXRF- onderzoek gedeeld.

Handheld XRF (HXRF)

De handheld XRF is een handzaam röntgenapparaat dat direct de aanwezigheid van zware metalen in de bodem kan meten. Het apparaat moet hiertoe een korte tijd tegen een monster worden gehouden. Met HXRF- metingen kan snel een goed beeld van de loodgehaltes in de bodem worden verkregen. De nauwkeurigheid van de metingen van de handheld XRF zijn te vergelijken met die van een laboratorium. Er ontstaat niet alleen een beeld van het verkregen mengmonster, maar ook inzicht in de eventuele ruimtelijke spreiding van de loodgehaltes.

De opname van het webinar is hiernaast terug te kijken!

Presentaties

De presentaties van het webinar kunt u hieronder bekijken en downloaden: