Nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Het nieuwe stelstel, ook wel de Wet kwaliteitsborging genoemd, zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en voor verbetering in de kwaliteit en het toezicht in de bouw.

Minder bouwfouten. En als er na oplevering toch nog gebreken aan het licht komen, wordt het voor huizenkopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Dat is heel kort gezegd de bedoeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De omstreden, beladen en veelbesproken wet is op 14 mei, 2019 in de Eerste Kamer aangenomen

Consequenties van de wet

Bouwers zullen vanaf 1 januari 2021 moeten aantonen dat ze bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Momenteel is dit af te doen met een vergunning. In de toekomst moeten bedrijven alles vastleggen. In een zogeheten opleverdossier moet de bewijslast zijn verzameld. Dat leidt tot een betere bouwdiscipline, geloven voorstanders, waar anderen extra rechtszaken voorspellen.

Stapsgewijze inwerkingtreding

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dit geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw. De meeste partijen, inclusief gemeenten, hebben hun bedrijfsvoering al ingericht op het werken volgens de nieuwe methode. De werking van het nieuwe stelsel kan nog extra worden verbeterd met de extra garanties en proefprojecten die nu tot invoering van de wet in 2021 lopen. Daarmee zijn alle partijen bij de invoering klaar voor de nieuwe wet. De inwerkingtreding is tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bijdrage aan betere bouwkwaliteit

De wet levert een bijdrage aan betere bouwkwaliteit waar opdrachtgevers en bouwondernemers voor staan en leidt tot kwaliteitsverbetering. De wet schrijft bovendien beter bouwtoezicht voor met onafhankelijke kwaliteitscontroleurs.

Geluid en bouwfysica