GERWEN – Op de Rullen in Gerwen is een hoeveelheid XTC-afval gevonden. De brandweer is ter plaatse om te kijken hoeveel gevaar er is voor de omgeving en om de boel af te zetten.Tritium Advies verzorgt de milieukundige begeleiding tijdens de bodemsanering van het xtc-afval in de gemeente Nuenen.

XTC-afval gevonden op Rullen in Gerwen Drugsdump